Nej till Nato – vi slåss bara under FN-flagg

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ohly: Vänsterpartiet är den tydligaste försvararen av militär alliansfrihet

Foto: SCANPIX
Amerikanskt lufttankningsflygplan på F?21 i Luleå under den NATO-ledda övningen Loyal Arrow 2009.

Ett rödgrönt Sverige är ett alliansfritt Sverige. Vi vet att den militära alliansfriheten har tjänat vårt land väl, den har varit en förutsättning för att vi i generationer kunnat leva i fred. På samma sätt har den goda förutsättningar att tjäna vårt land även i framtiden. Alliansfriheten ger oss även möjlighet att ta ledningen i det globala nedrustningsarbetet, gå före i arbetet med att minska vapenhandeln och att agera som medlare vid konflikter.

I snart två decennier har Sverige rört sig steg för steg bort från alliansfriheten. En utveckling som vi i Vänsterpartiet starkt kritiserat. Tillsammans med våra samarbetspartier stoppar vi nu färden mot ett Nato-medlemskap och ger väljarna klara besked: med en rödgrön regering stärker vi alliansfriheten, skärper reglerna för vapenexport och tar fajten med de krafter inom EU som vill göra unionen till en försvarsallians.

En rödgrön regering kommer bland annat att säga nej till att Sverige tar ramansvar för EU:s stridsgrupper under nästa mandatperiod och begränsa möjligheten för Nato att genomföra militära övningar i Sverige. En aktuell fråga i dessa dagar när USA tränar bombanfall i Norrland efter godkännande av den borgerliga regeringen. Samtidigt har inte borgerligheten gett några besked om den svenska säkerhetspolitiken. Kommer Björklund få genomslag för sitt krav på Nato-medlemskap?

nsterpartiet vill att svensk utrikes- och säkerhetspolitik ska vägledas av internationell solidaritet och en gemensam global kamp för fred, nedrustning och mänskliga rättigheter. Därför vill vi att Sverige ska delta i internationella insatser med FN-mandat när vi har förutsättningar att bidra till en fredlig utveckling. Vi rödgröna lämnar tydliga besked om att vi kommer att kräva FN-mandat för att svenska soldater ska delta i internationella insatser. Kan borgerligheten ge samma löfte?

Under högerregeringen har den svenska vapenexporten ökat med 37 procent. Vi rödgröna kommer att presentera en ny och mer restriktiv krigsmateriellag under nästa mandatperiod. Bland annat vill vi utesluta möjligheterna att exportera krigsmateriel till länder som begår grova och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Frågan är om högern kommer att fortsätta beväpna diktaturer och krigförande stater om de vinner valet?

Försvarsminister Sten Tolgfors har frågat sig om Vänsterpartiet blivit EU- och Natokramare.

Vi kan försäkra att Vänsterpartiet är och kommer att fortsätta vara Sverige mest EU-kritiska parti och den tydligaste försvararen av vårt lands militära alliansfrihet även om vi rödgröna vinner valet i höst.

Valet 19 september handlar också om säkerhetspolitik och vilken röst Sverige ska ha i världen. Vi tar gärna debatten med borgerligheten om detta vägval, för vi vet att vårt arbete för nedrustning, alliansfrihet och respekt för folkrätt har ett starkt folkligt stöd.

Lars Ohly
Hans Linde

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik