Nej, vi vill inte sänka era löner

Publisert:
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hillevi Engström (M) svarar LO om a-kassan

Hillevi Engström.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin skriver i en debattartikel i Aftonbladet att ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen bör höjas och att regeringen medvetet använder kostnaderna för a-kassan som ett sätt att pressa ner lönekraven hos olika yrkesgrupper. Lundby-Wedins resonemang är enligt min mening felaktigt och misstolkar regeringens avsikter med reformerna i arbetslöshetsförsäkringen.

Det är sant att det finns svagheter i socialförsäkringssystemet som måste beaktas. Därför har regeringen indikerat att en socialförsäkringsutredning bör tillsättas för att se över hela systemets utformning. Men oavsett bristerna kan vi inte ge vika för oppositionens krav om att riva upp arbetslinjen och gå tillbaka till höjda bidrag eller ersättningar.

Vi anser att kostnaden för att vara med i a-kassan bör skilja mellan olika yrken beroende på hur arbetsmarknaden ser ut för respektive yrkesgrupper. Arbetslöshetsförsäkringen ska inte fungera som ett bidrag till yrkesgrupper, utan ska verka för en sund omställning på arbetsmarknaden.

A-kassans utformning är viktig för sysselsättningen i Sverige. Givetvis ska alla ha en rimlig nivå på sin ersättning vid arbetslöshet, men det måste finnas en skillnad mellan ersättningen från a-kassan och inkomsten från ett arbete. En studie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har visat att den reformerade A-kassan tillsammans med jobbskatteavdragen har sänkt arbetslösheten i Sverige med 1 till 2 procentenheter.

De förslag som Socialdemokraterna lägger fram när det gäller arbetslöshetsförsäkringen, med höjda utbetalningar och minskade inbetalningar, skulle betyda att skattebetalarna får betala mellanskillnaden. Att förändra a-kassan i den riktning som S föreslår skulle innebära att arbetslöshetsförsäkringen inte längre skulle vara en försäkring, utan en statlig stödåtgärd som i grunden försämrar sysselsättningen. Det skulle dessutom vara en dyr åtgärd som äventyrar statsfinanserna.

Vi måste alltid vara öppna för att förbättra utformningen av arbetslöshetsförsäkringen och regeringen kommer att fortsätta detta arbete. De förändringar Wanja Lundby-Wedin föreslår skulle dock inte leda i rätt riktning, utan snarast få negativa effekter för sysselsättningen och i längden leda till en svagare lönebildning.

A-kassan ska vara en omställningsförsäkring för människor som befinner sig mellan två jobb. Det är med detta i åtanke som vi har reformerat a-kassan de senaste åren. A-kassan är inte tänkt att fungera som ett permanent försörjningsstöd.

Ökat fokus på bidrag vore skadligt för Sveriges återhämtning i krisens spår. Vi måste värna arbetslinjen och fortsätta verka för att jobba landet ur krisen.

Hillevi Engström

Publisert: