ÅSIKT

Beslutet bygger på begreppsförvirring

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Humanisterna: Diskrimineringslagen måste skrivas om

DO:s beslut om niqab i skolan bygger på grundläggande fel i diskrimineringslagen, som tyvärr strider mot idén om ett sekulärt och kosmopolitiskt samhälle för alla.

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna har i dag meddelat sitt kraftigt försenade beslut i fallet med niqab i skolan. DO skriver: ”Att utestänga enelev från undervisning bara för att hon bär niqab, utan att ta hänsyn till de specifika förutsättningarna för deltagandet, strider därför enligt DO:s uppfattning mot diskrimineringslagen.”.

Diskrimineringslagen skall ha till ändamål att ”motverka diskriminering ochpå andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.

Formuleringen lider av en allvarlig begreppssammanblandning som dessvärre möjliggör DO:s tolkning. En av ovanstående diskrimineringsgrunder avviker på ett centralt sätt från de andra: ”Kön, könsöverskridande identitet, etnisktillhörighet (hudfärg etc), funktionshinder, sexuell läggning och ålder” äralla egenskaper, medan ”religion eller annan trosuppfattning” är däremot ställningstaganden. I lagen bör ställningstaganden hanteras fundamentalt annorlunda ur diskrimineringssynpunkt än egenskaper.

– Diskrimineringslagen är tyvärr felaktigt konstruerad, eftersom egenskaper och ställningstaganden betraktas som samma sorts kvaliteter hos en individ, säger Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna. Det leder i sin tur till en kollektiviserande och kategoriserande syn på individer som i sin förlängning strider mot hela idén om ett kosmopolitiskt och sekulärt samhälle. Diskrimineringslagen måste skrivas om, avslutar han.

Fotnot: Artikeln är en presskommentar från Humanisterna

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle