C ska inte begränsa föräldrars valfrihet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att kvotera dagarna i föräldraförsäkringen minskar familjernas valfrihet, skrivet partiledarkandidaten Annie Lööf (C).
Att kvotera dagarna i föräldraförsäkringen minskar familjernas valfrihet, skrivet partiledarkandidaten Annie Lööf (C).
Annie Lööf, en av kandidaterna till att leda Centerpartiet.
Annie Lööf, en av kandidaterna till att leda Centerpartiet.

I Centerpartiet har vi alltid ­strävat efter generösa, enkla och frihetliga lösningar ­inom välfärden och socialförsäkringarna. Våra värderingar om trygghet och frihet har kommit till uttryck i en framgångsrik kombination av solidarisk finansiering och indi­viduell valfrihet. Den prin­cipen har led­sagat oss när det gäller viktiga reformer som val av vårdgivare och möjlig­heten att välja skola.

Därför blir jag mycket­ ­förvånad när Center­partiets jämställdhetsgrupp vill ­göra precis tvärt om och kvotera dagarna i föräldraförsäkringen. Att individua­lisera föräldra­försäkringen ­låter bra, men leder ­samtidigt fel.

Redan i dag får två föräldrar som skaffar barn hälften av dagar­na var. Däremot finns en möjlighet att ­föra över ­dagar ­mellan varandra för att kunna ta hand om sina barn på det sätt som passar var och en bäst. Detta är i grunden bra.

Låser vi fler dagar flyttar vi besluten om barnens omsorg från köksborden till riksdagshuset. Det ligger långt från våra vär­deringar om valfrihet i välfärden och att beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt. 

Ett jämnare uttag av föräldra­ledigheten är självfallet bra för både barnen, för jämställd­heten och för föräldrarna. Men som centerpartister ska vi inte­ ­stirra oss blinda på statistiska beräkningar.

Jag anser i stället att vi ska ställa­ upp två kriterier för hur vi ska nå våra mål. Dels ska vi utgå från våra värderingar – dels ska vi sätta oss in i vilka konsekvenser våra förslag får för människor av kött och blod.

Den tidigare centerledaren och statsministern Thorbjörn Fälldin var en mästare på det senare. När finansdepartementets experter la fram sina fina tabeller över hur ­vissa förslag skulle påverka samhälls­ekonomin frågade Fälldin i stället om de kunde redo­göra för hur förslagen skulle påverka hans granne, närbutiks­ägare eller goda vän.

När vi tittar på föräldraförsäkringen ur det perspektivet inser vi att fler låsta ­dagar inte bara ligger i otakt med våra grundvärderingar. Det får också besvärliga konse­kvenser för många människor i verklig­heten.

Ta exempelvis Jens och Linda i Karlstad. När Linda blir ­gravid har hon just startat ett aktie­bolag som gör reklam- och instruktionsfilm åt före­tag och myndigheter i Värmland. Efter­som Jens kan ta hälften av ­Lindas föräldra­dagar lyckas de ­både få igång firman och ta bra hand om sitt barn.

Eller ta Erik och Hanna i Stockholm. Precis innan de får sin första dotter blir Erik erbjuden en projekt­anställning i Bryssel. Tack vare att han kan föra över dagar­ till Hanna kan hela familjen följa­ med till Belgien. När de några år ­senare får sin andra ­dotter har Hanna ­precis fått jobb som journalist. Efter­som hon då kan föra över dagar­ till ­Erik behöver hon inte välja mellan att ­stanna upp i karriären och få barn.

Exemplen visar att fler låsta ­dagar i föräldraförsäkringen kan ställa till stora problem för nya entreprenörer och unga i början av karriären. Förmodligen är det också därför som C-väljare i ­olika opinionsmätningar är så skeptiska till att ­låsa dagar för föräldrarna. Man ser verkligheten som den är för lantbrukare, nyutexaminerade och småföretagare.

Det betyder inte att våra väljare­ och företrädare är ointresserade av ett jämnare uttag av föräldra­försäkringen. Tvärtom visar under­sökningarna att center­partister är mycket opti­mistiska till att använda olika­ typer­ av morötter för att barnen ska få tillgång till båda sina­ föräldrar och minska inkomst­skillnaderna mellan könen.

Det kan exempelvis handla­ om att utveckla jämställdhets­bonusen ­eller höja värdet på de dagar som inte förs över. För att minska inkomst­skillnaderna bör vi även jobba ­vidare med att ­skapa fler arbetsgivare inom välfärden och minska marginal­effekterna i skattesystemet som hämmar kvinnor från att göra karriär och driva eget företag.

I Centerpartiet ska vi fort­sätta förnyelsen av vår politik. Det handlar om att utveckla nya förslag som ligger i linje med ­våra grund­värderingar och under­lättar livet för våra väljare. Vi ska inte adoptera gamla lösningar och skrivbordsprojekt från Social­demokraterna och Vänstern.

”Stämningen mellan mig och Hatt är god”

Tusentals läsare ville prata framtid med Centerpartiets kronprinsessa Annie Johansson från Almedalen. Läs frågor och svar nedan.

Annie Lööf

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN