Debatt

Så ska vi samarbeta för en säkrare värld

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

USA:s ambassadör: Sveriges insatser i Afghanistan och Libyen gör skillnad

Matthew Barzun.
Matthew Barzun.

För två år sedan gav president Obama mig uppdraget att tjänstgöra i Sverige, då jag delade hans vision för USA och vår roll i världen. Presidenten uppmanade oss alla att skapa en ny era av engagemang, eftersom inget land ensamt kan lösa de globala utmaningarna.

Vi på ambassaden har arbetat hårt för att förverkliga denna vision: att Amerika inte genom sin styrka utan genom vänskap och ledarskap ska vinna respekt. Nu har presidenten bett mig ta ett nytt uppdrag med hans återvalskampanj. 
 

När jag ser tillbaka på den här fantastiska tiden, minns jag presidentens råd: ”Lyssna”. Vi på ambassaden har tagit oss ut på vägarna med vår mobila ”Embassy in a box”. Vår road show gör ambassadens tjänster tillgängliga för fler svenskar och skapar nya relationer. Jag har rest i hela detta vackra land för att lyssna och tagit intryck av allt från svenskt ledarskap inom miljö till dess känsla av internationellt ansvar.

Att lyssna innebär att vara öppen för kritik. Många svenskar sa att USA inte bryr sig om klimatet. Jag fann att detta ofta hänger ihop med vad som sker (eller inte) i den amerikanska kongressen. Jag har försökt att visa att det inte ger en rättvis bild. Vi är ett samhälle där lösningarna oftast växer fram på individnivå, vilket sker just nu. Det finns också saker som USA och Sverige kan göra tillsammans för att lösa klimatfrågan, så föddes Swedish-American Green Alliance. Det är ett samarbete mellan våra länder som omfattar alla områden inom hållbar utveckling. Vår gemensamma plattform är www.sagastory.blogspot.com.
 

Sverige är också en viktig partner internationellt. De senaste exemplen på detta är Sveriges bidrag i Afghanistan och Libyen. Dessa insatser är de svåraste och viktigaste ett land kan åta sig. Inte alla länder tar sig frivilligt an dessa utmaningar, men människor världen över är beroende av de som gör det.

Ett nytt område där Sverige och USA tillsammans leder är frihet på internet. Den folkliga resning vi ser i Mellanöstern och Nordafrika drivs på av en kommunikationsrevolution mot auktoritära regeringar och deras monopol på information. Verktyg som hjälper modiga individer att mobilisera utan konventionella politiska organisationer. Möjligheten till kontakt via internet blir allt viktigare för människors frihet. Men internet kan också missbrukas av repressiva regeringar, brottslingar och terrorister. Här finns ett stort behov av vårt gemensamma ledarskap.
 

Att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen är ett annat område där vi kan stärka vårt samarbete. Att odemokratiska stater ska  utveckla kärnvapen är ett hot mot alla länder och Iran är det mest akuta hotet. Ett Iran med kärnvapen skulle allvarligt hota säkerheten i världen. Det skulle underminera FN:s trovärdighet, och det internationella icke-spridningsarbetet. Det måste förhindras. Vi måste intensifiera arbetet med att finna en diplomatisk lösning på den allvarliga oron som finns kring Irans atomprogram.
 

För två år sedan visste min fru Brooke och jag att vi skulle till ett öppet och vänligt land, men kunde aldrig ana vilket härligt äventyr som väntade. Brooke, våra barn och jag har upplevt en varm vänskap med Sverige. Vi ser fram emot att hålla kontakt med alla våra svenska vänner. Vi kommer att lämna Sverige, men Sverige kommer aldrig att lämna oss.

Matthew Barzun

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt