ÅSIKT

Kräv billigare och bättre krogbesök

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Låt inte krögarna stoppa momssänkningen i egen ficka

Foto: KONSUMENTMAKT Restaurangbesökare borde hävda konsumentmakten – och kräva billigare mat på ­restaurangerna, menar Henrik von Sydow.

Sänkt moms på dagens rätt vid restaurangbesök är ett av flera förslag från alliansregeringen som ger bättre förutsättningar för unga att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Till syftet hör att skapa fler jobb i den ungdomstäta restaurangbranschen, främja företagande och stärka konkurrensen i Sverige. Samtidigt ger det också tillfälle för oss konsumenter att stå på oss och ställa krav på att restaurangerna sänker priserna på dagens lunch.

Men räkna inte med att det går utan motstånd. Vi måste alla utöva vår makt som konsumenter och kräva både billigare och bättre måltider. ”Vi skulle prioritera anställningar snarare än prissänkningar”, säger till exempel stockholmskrögaren Anna ­Lallerstedt i Svenska Dagbladet (13/4). Varför utesluter det ena det andra?

Jag – och många restaurangägare jag talat med – tror just tvärtom. Lägre priser på mål­tiderna ger ju fler möjlighet till mer luncher på restauranger. Det skapar bättre drag i den arbets­intensiva restaurangbranschen och ett växande behov av fler ­anställningar, ofta för unga människor. Det finns inget automatiskt motsatsförhållande mellan lägre priser och fler anställda – tvärtom.

Just att momslättnader för restaurang och cateringtjänster ger nya jobb är ett avgörande motiv för skattereformen. När det går bra för Sverige och vår ekonomi växer starkt är det många branscher och intressen som önskar sig skattesänkningar. I riks­dagens skatteutskott vill vi prioritera skattereformer som ger jobb och som ökar människors egenmakt. När allt fler söker sig till arbetsmarknaden till följd av att det lönar sig bättre att arbeta är det viktigt att det finns företag som startar och växer runt om i vårt land så att det finns fler jobb att söka och att arbetsmarknaden fungerar bättre. Här har företagen inom tjänstesektorn stor potential.

Sänkt moms för det som är särskilt arbetsintensiva tjänster ­bidrar till fler jobb, minskar ­arbetslösheten och ökar sysselsättningen. Det gäller särskilt för restauranger, där en momssänkning kan väntas skapa många nya jobb. För det är när priserna sänks som fler får möjlighet att oftare besöka vanliga restauranger och det är då som det verkliga lyftet för jobb och sysselsättning i restaurangnäringen kommer.

Samtidigt ger också reformen inte minst mindre restauranger möjligheten till fler gäster och att det ges bättre förutsättningar att starta nya restauranger. Det är viktigt också för konkurrensen och för utbudet av olika ­restauranger.

Vi får nu alla större möjlighet att använda oss av restauranger som väljer att utnyttja momssänkningen till att sänka priset på restaurangnotan. Med ökad konsumentmakt blir det också möjligt att förena kostnadsmedvetenhet med ökad kostmedvetenhet.

Mindre restauranger – till ­exempel med fokus på sunda, goda, ekologiska och närproducerade råvaror – får nu möjligheten att bygga en bredare kundbas.

Det är utmärkt om vi alla – var och en – använder regeringens ­reformer till att hävda vår konsumentmakt på ett både kostnadsmedvetet och kostmedvetet sätt. Det mår vi alla mycket bättre av. Det vore dagens rätt.

Henrik von Sydow

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik