Debatt

Funkisbarn ska inte hamna på hem igen

Debattören: När assistansen dras in byggs nya barnaboenden – det är en skam för Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barn som växer upp på barnhem får djupa sår som håller i hela livet. Därför är det särskilt illa av svenska myndigheter att frångå personlig assistans för att i förlängningen förpassa barn till barnboenden, skriver debattören.
Barn som växer upp på barnhem får djupa sår som håller i hela livet. Därför är det särskilt illa av svenska myndigheter att frångå personlig assistans för att i förlängningen förpassa barn till barnboenden, skriver debattören.

DEBATT

DEBATT. Den allra viktigaste faktorn för ett barns välmående är sannolikt att få växa upp i en familj. Den villkorslösa kärleken, tryggheten, tillhörigheten och det nära samspelet med en eller ett par vuxna och kanske andra barn är helt avgörande. Vi vet att barn som växer upp på barnhem får djupa sår, och såväl FN:s barnkonvention som konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar slår fast att alla barn har rätt att växa upp i en familj.

Ändå pågår en utveckling i Sverige som leder till att allt fler barn tvingas växa upp på institutioner. Och det är dessutom de barn som har störst behov, och kanske allra svårast att i en institutionsmiljö hävda sitt människovärde.
Det handlar om barn med omfattande funktionsnedsättningar. Hjärnskador som leder till rörelsehinder och kommunikationssvårigheter. Barn som ständigt behöver en vuxens hjälp att äta, andas och vända sig, men också för att leka och busa.

Socialstyrelsen beskriver i en rykande färsk rapport hur Försäkringskassans omtolkningar av lagen utifrån ett antal domar från högsta instans, leder till att ett stort antal barn förlorar sin personliga assistans. Familjerna lämnas ofta helt ensamma att klara upp sitt barns dygnet-runt-behov av stöd. Många föräldrar tvingas ge upp. Ett antal kommuner planerar nu för nya barnboenden.

I lagen LSS (Lagen om stöd och service för personer med funktionshinder) finns dessvärre en insats som möjliggör institutionsboende för barn. LSS är en snart 25 år gammal lag. Och andemeningen är att samhället ska göra sitt yttersta för att undvika institutionsboende. Det står uttryckligen i förarbetena att i första hand ska barn beviljas personlig assistans. Och att de barn som inte kan bo i sin ursprungsfamilj helst ska erbjudas familjehem. Men barnboendena finns där som en sista lösning.

Och nu byggs de igen, när den personliga assistansen dras in. Det är en skam för Sverige.

Både barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar slår som sagt fast alla barns rätt att växa upp i en familj. Detta är inte en åsikt, det är något som Sverige har förpliktat sig att leva upp till.

Övervakningskommittén för funktionshinderkonventionen är i en rapport som kom tidigare i höstas mycket tydlig med att om staterna hänvisar människor till boende på institutioner innebär det alltid ett brott mot konventionen. Det spelar ingen roll hur små och ”hem-lika” institutionerna är. Kommittén pekar uttryckligen på att just barn är särskilt sårbara och att för dem finns inga alternativ till att växa upp i en familj. Den klargör också att om barn skulle placeras på institutioner på grund av sina funktionsnedsättningar utgör det tydlig diskriminering.

Föreningen JAG består av vuxna och barn med stora funktionsnedsättningar och vi är mycket bekymrade över att beslutsfattarna inte inser allvaret i den pågående nedmonteringen av den personliga assistansen. Att regeringen föreslagit lagändringar för att möjliggöra för vuxna att ha väntetid för assistenter nattetid är nödvändigt och bra. Men att regeringen inte redan 2016 gjorde motsvarande lagändring för att rädda barn med stora funktionsnedsättningar från att växa upp på barnvårdhem är upprörande.

I och med Socialstyrelsens nya rapport har ytterligare ett tydligt underlag i denna fråga lagts på ansvarig minister Åsa Regnérs bord. Nu måste regeringen agera snabbt och omedelbart återställa möjligheterna för alla barn att växa upp i sin familj.

Dessutom bör den sittande LSS-utredningen inse att barnboende inte borde tillåtas i en lag om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Enligt direktiven ska utredningen se till att lagen moderniseras och lever upp till FN-konventionen. Det borde vara en självklarhet att då föreslå att barnboendena avskaffas och att barn med funktionsnedsättningar får samma rättigheter som andra barn att växa upp i en familj.


Cecilia Blanck


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kampen för personlig assistans

LÄS VIDARE

DEBATT. Vi hör er oro – och ändrar tillbaka LSS

ÄMNEN I ARTIKELN

Kampen för personlig assistans

Personlig assistans

Barnkonventionen

Funktionsnedsättning

LSS-lagstiftningen

Socialstyrelsen