Seko: Staten måste ta grepp om de statliga bolagen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Samhällsnyttan måste vara ledstjärnan - inte vinstmaximeringen

Det har den senaste tiden stormat kring det delvis statligt ägda bolaget TeliaSonera. På Seko ser vi inte TeliaSonera som ett undantagsfall utan det handlar om ett systemfel där bristfällig styrning av de statliga bolagen är grunden. Att TeliaSonera blir indraget i en misstänkt muthärva är ett symptom på en generell sjukdom. Problemet ligger i att staten som ägare inte ställer upp tydliga riktlinjer och politiska målsättningar med företagen. Företagens primära syfte är i princip endast att leverera hög vinst och avkastning till statskassan.

Vi vill att vi med våra gemensamma bolag ska agera aktivt för att sätta goda normer på marknaden. Som ägare av bolag på marknaden bör målet vara något annat än att enbart uppnå hög vinst. Styrningen bör i stället ske med samhällsnyttan som ledstjärna. Staten borde använda bolagen för att gå i bräschen när det gäller kvalitet och pris. Vad är annars nyttan för medborgarna med att äga bolag på marknaden?

Vi frågar oss om svenska folket vill att deras bolag ständigt ska sträva efter att generera maximal vinst? Ska SJ endast prioritera de mest lönsamma sträckorna? Ska Vattenfall köpa smutsiga kolkraftverk i utlandet? Nej, vi menar att SJ ska användas för transportpolitiska syften, exempelvis att bidra till trafik i hela landet. Vattenfall bör användas för att bygga förnyelsebara energikällor och bidra till en trygg energiförsörjning.

Det finns statliga bolag som har en given plats för att uppnå politiska målsättningar. Även om bolagen har monopol och delvis tudelade syften finns exempelvis Svenska Spel och Systembolaget för att begränsa vissa negativa folkhälsoproblem. Men på andra områden kan det vara mer otydligt vilket syfte de statliga bolagen bör ha. Därför måste beslutsfattare nu på allvar börja diskutera detta. Först därefter kan det upprättas en tydlig och aktiv styrning så att vi får bolag som levererar samhällsnytta i världsklass.

Moderaterna har tidigare påtalat att privatiseringar kommit till vägs ände och att bolagen bör styras av viljan att värna samhällsnyttan samt att säkra ett hållbart värde över tid. Vi delar dessa fina ord, men undrar samtidigt vad regeringen egentligen vill med de statliga bolagen? Vad är det politiska syftet med ägandet?

Vi ser tydliga tecken på att regeringens hållning endast är ett spel för gallerierna. Ministrar tenderar att rasa mot bolag som missköter sig, exempelvis har regeringsföreträdare kritiserat höga vinster hos bankerna. Men att rasa mot bankerna är mest ett sätt att göra medierna nöjda. Mer effektivt hade varit att ge SBAB en tydlig politisk styrning. Regeringen måste vilja förändra i praktiken, inte bara släcka tillfälliga mediabränder.

Symptomen för en otydlig statlig styrning är bolag som agerar bristfälligt. Medicinen är inte som regeringen alltid tycks tro att avskeda företagets vd. Vd-byten kan vara bra men är oftast en kortsiktig lösning. Ska vi i framtiden undvika att statliga bolag begår etiska misstag eller gör medborgare besvikna krävs att riksdag och regering tydligt definierar det politiska syftet med varje bolag. Det krävs en tydlig och aktiv ägarstyrning. Vi äger trots allt bolagen för att uppnå något mer än vinst och avkastning. Långsiktighet är avgörande i dessa frågor. En lämplig första åtgärd skulle därför vara att tillsätta en parlamentarisk utredning för att hitta en uppgörelse över blockgränserna.

Janne Rudén

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN