Billströms retorik ett bakslag för det öppna Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Grön Ungdom: Hans uttalanden äventyrar migrationsöverenskommelsen

För snart två år sedan blev Sverige det första land som, snart efter att ett rasistiskt parti intagit det nationella parlamentet, gick mot mer öppenhet i migrationspolitiken. Sverigedemokraterna lämnades utanför och papperslösa fick ökad rätt till vård och skola. Detta skedde tack vare en uppgörelse om den samlade migrationspolitiken mellan Miljöpartiet och regeringen. Grundpelaren för samarbetet var att det bara skulle leda till ändringar som gjorde lagstiftningen mer öppen, human och rättsäker. När Moderaterna, med migrationsminister Tobias Billström i spetsen, nu vill gå i motsatt riktning måste Miljöpartiet överväga om ett fortsatt samarbete är möjligt.

Under de senaste dagarna har Tobias Billström gjort flera kontroversiella utspel kring migrationspolitiken. I en intervju med Dagens Nyheter sa Billström att “volymen” måste sänkas för både asyl- och anhöriginvandringen. I Agenda frågade han sig om det var rimligt att asylsökande kommer från västra Balkan - en region där romer är mycket utsatta.

I Sydsvenskan gjorde Billström klart att regeringen vill skärpa försörjningskravet på de invandrare som vill ta hit sina anhöriga. Alla dessa uttalanden strider mot uppgörelsens mest grundläggande natur - att arbeta för mer öppenhet, humanitet och rättssäkerhet. Fram växer en bild av en migrationsminister som verkar vilja motverka uppgörelsens själva syfte. Det tvingar Miljöpartiet, och övriga partier som står för en human migrationspolitik, att överväga ett fortsatt samarbete med Moderaterna.
Överenskommelsen mellan Miljöpartiet och regeringen gällande migrationspolitiken kom till i en kontext där rasistiska partiers politik, runtom i Europa, letat sig in i de etablerade partierna efter det att de rasistiska valts in i parlamenten. Samarbetet innebar att Sverige istället skulle gå i motsatt riktning och bemöta rasismen med det enda den inte tål: mer öppenhet, mer humanism och mer demokrati. När Moderaterna nu förändrar sin retorik är vi många som är oroade för att Sverige kommer gå i övriga Europas fotspår - en utveckling som skulle innebära ett stort bakslag för arbetet för en öppnare och friare värld.
Oavsett hur Moderaterna väljer att agera får det aldrig finnas tvivel kring att Miljöpartiet i alla lägen kommer stå upp för en mer human och öppen migrationspolitik. Det är en av våra mest grundläggande värderingar och det är något vi inte kan tumma på. Vi har däremot visat att vi är pragmatiska och att vi prioriterar en humanare flyktingpolitik; vi har lyckats garantera bättre villkor för papperslösa men inte accepterat några försämringar. Det är också endast under de förutsättningarna Miljöpartiet bör fortsätta samarbetet.
Om Tobias Billströms uttalanden resulterar i några konkreta försämringar i svensk migrationspolitik måste Miljöpartiet avbryta överenskommelsen med regeringen. Ett samarbete som inte leder till förbättringar skulle sätta vår ideologiska kompass ur spel. Vår politik ska alltid verka för ett mer öppet Sverige - ingenting annat.

Philip Barnard, språkrör Grön Ungdom Syd

Magda Rasmusson, språkrörskandidat Grön Ungdom

Lorentz Tovatt, språkrörskandidat Grön Ungdom

Johan Thunberg, språkrör Grön Ungdom Göteborg

Publisert: