Vi sviker de unga om vi blundar för Husby

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet: Sociala nedrustningen i moderatledda förorten är slående

Imorse vaknade Husbyborna ledsna, upprörda och uppgivna efter nattens sociala oro. Allt våld och all förstörelse är oacceptabel och ingen väg till en hållbar framtid. Men vi politiker och vuxna sviker om vi blundar för vad som händer i våra förorter.

Om Södermalms skolor hade stadens sämsta resultat, om barnfattigdomen flyttade till Kungsholmen eller om valdeltagandet sjönk kraftigt på Östermalm så skulle det leda till en bred debatt, stora nyheter i media och slutligen krav på kraftfulla politiska åtgärder. I kontrast till detta har politiken genom en stilla tystnad accepterat att vissa delar av ytterstaden faller efter i utvecklingen.

Den sociala nedrustningen i Husby och andra förorter skapar oro och missnöje hos många förortsbor. Signalerna från invånare, frivilligorganisationer, polisen och företagare är tydliga – de insatser som samhället idag erbjuder är otillräckliga. Vi politiker som bor i och har nära anknytning till Husby, Akalla och Tensta ser dessa signaler dagligen. För oss är det tydligt att stadens vision 2030 om en jämn utveckling i både inner- och ytterstad motverkas och att utvecklingen går åt fel håll.

Trots stora satsningar på Järvalyftet är den sociala nedrustningen i området slående. Under de senaste fem åren har den moderatledda majoriteten successivt, och mot Husbybornas vilja, skurit ned och flyttat bort kommunal service, socialtjänst, samhällsinstitutioner och skolor från förorten.

Ungdomsstyrelsen gjorde för några år sedan fördjupad analys om ungdomars situation i olika delar av Sverige. Resultatet var skrämmande. Enligt analysen stod så många som 38 procent av de unga i Husby utan jobb och studier.

Våld och förstörelse är aldrig försvarbart. Men frustrationen och uttrycket som många unga i Husby känner måste vi som politiker ta på allvar. Unga i Husby har små möjligheter att åka på kollo i sommar och unga vuxna få ingångar på arbetsmarknaden och få mötesplatser att gå till på kvällarna. Det är lätt att förstå deras frustration. De är förstahandsvittnen till den sociala nedrustningen, de osäkra anställningsvillkoren och den stora arbetslösheten. Och de upplever inte att det har blivit bättre, tvärtom känner många att villkoren i förorten har försämrats. 

Den sociala oron i Husby rör alla stockholmare oavsett var vi bor. Den sociala oron, bostadsbristen, ohälsotalen, barnfattigdomen och arbetslösheten drabbar inte bara den som är utsatt, utan hela vår stad.

Miljöpartiet vill öppna fler dörrar till jobb, bostad och utbildning. Det behövs en starkare närvaro av samhället lokalt, utökade resurser och ett tydligt uppdrag till lokala myndigheter att jobba med barn och unga vuxna. Kraftiga och riktade insatser behöver sättas in för att öka framtidstron hos de barn och unga som ser sig sakna möjligheter. Både ur ett samhällsekonomiskt och mänskligt perspektiv är det nödvändigt att agera.

Miljöpartiet vill rusta upp miljonprogrammen, satsa på hyresrätter, utbildning och flytta ut offentlig verksamhet till förorten. Det behövs rådgivning kring nyföretagande för att stärka och uppmuntra det lokala näringslivet. Vi vill se ökade insatser för att minska avhoppen från gymnasiet, en bättre uppsökande verksamhet för de 16-19-åringar som inte finns i skolan, fler sommarjobb och fler praktik- och lärlingsplatser. Företag som upprustar miljonprogrammet ska uppmuntras att tillsätta en andel av sina tjänster med unga från området.

Miljöpartiet föreslår också att en kommission för ett socialt hållbart Stockholm utses, med forskare och andra experter inom olika områden som ska ta fram förslag på hur ojämlikheten i staden kan minska och livsvillkoren förbättras. Avgörande är att förortsborna får makt att påverka för att det ska säkerställas att de insatser som staden genomför i förorterna riktas rätt. Boende i förorterna vet vad som behövs och tillsammans kan vi bygga en bättre framtid.

Vi vill att Stockholms stad tar fram en strategi för levande centrum i alla delar av staden. Centrumet är navet i många förorter och det behövs tydliga prioriteringar på offentlig service, bibliotek och arbetsplatser  för att skapa levande, konstruktiva och positiva mötesplatser.

Alla boende i Husby kämpar för att få en bra framtid för sig och sina barn. Vi är övertygade om att många föräldrar kommer vara ute ikväll för att se till att bränderna upphör och att Husby återgår till det lugna och trygga område som det egentligen är. Men vår uppmaning till den moderatledda majoriteten i Stockholms stad är: glöm inte bort Husby när bilbränderna har upphört, glöm inte bort de ungdomar som ger uttryck för maktlöshet och frustration. Det räcker inte med ord, vi kräver att ni agerar.

Mehmet Kaplan (MP), riksdagsledamot

Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad

 Awad Hersi (MP), gruppledare i Spånga Tensta stadsdelsnämnd

 Yvonne Ruwaida (MP), Partistyrelseledamot, ledamot i Stockholms stad

Publisert: