Mikael Jansson (SD): Regeringen hycklar om försvaret

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inget av partierna i Alliansen värnar vårt försvar – anslaget måste höjas

Ensamma i riksdagen har Sverigedemokraterna lagt budgetmotioner om kraftigt höjda försvarsanslag. Regeringens försvarsanslag har varje år sjunkit och fortsätter att sjunka. Samtidigt har de små allianspartierna i debatten krävt höjda försvarsanslag. Denna bluff avslöjades av statsministern på pressträffen den 29 januari där han gjorde klart att han på sju år inte hört något krav inom regeringen på höjda försvarsanslag.

På så vis har Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna fört ett falskspel i syfte att vinna de försvarsvänligas röster utan att genuint ha brytt sig om landets försvar. Att statsministern i sin tur inte bryr sig om försvaret är känt från många av hans uttalanden, även det senaste där han kallar försvaret ett särintresse. Man kan säga att Moderaterna i alla fall är ärliga med sina avsikter.

Frågan om vad som är bäst för Sverige, en Nato-anslutning eller inte är aktuell just nu. Partierna har där olika inställningar, vi anser att en nordisk försvarspakt och ett partnerskap med Nato, alltså inte medlemskap, är den riktiga balanspunkten där vi kan säkerställa ett gott försvar samtidigt som vi behåller vår självständighet. Men alldeles oavsett vad vi tycker om Nato-anslutning kommer Sverige inte undan ansvaret att finansiera försvaret. Den som tror på Nato som lösning ska veta att Nato kräver i normalfallet att ett medlemsland ska satsa två procent av BNP på försvaret. Natos princip bygger alltså på att ge resurser och att i gengäld få resurser, inte bara på att få.

Försvaret har försatts i en omöjlig situation när det politiska systemet uppträder ohederligt. Göran Perssons regeringar skar ned det svenska försvaret till ingenting och Fredrik Reinfeldts regeringar har försökt skapa en liten stående styrka för utlandsinsatser främst. Att Sverige i dag har ett ”en-veckas-försvar” är inte försvarsmaktens fel. Den har levererat det försvar svenska regeringar har beställt. Att det väcker missnöje när ÖB säger sanningen är därför mer än märkligt. Alla öppna källor visar att vår förmåga är mycket liten på grund av för få förband och för liten volym av modernt materiel. Det är ingen militär hemlighet.

Att vi befinner oss i vår nuvarande situation är alltså långt ifrån en slump. Regeringen har satt som mål att försvaret ska omvandlas till en liten insatsorganisation som ska kunna främja svenska intressen i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Försvaret ska alltså förvandlas till en expeditionskår som endast kan få slagkraft i ett sammanhang tillsammans med andra nationers militära förmågor.

I den 10-åriga investeringsplanen för att materielförsörja denna mindre insatsorganisation saknas 30,5 miljarder kronor. Trots detta sänker  regeringen försvarsanslaget ännu mer och är nu på väg ner till bara 1,0 till 1,1 procent av BNP år 2006 i regeringens budgetplan. Det är rena rama hyckleriet. För att vi ska kunna ha ett fungerande försvar så borde försvarsanslaget ligga i spannet 1,5 till 2,0 procent av BNP.

Försvarets förmåga står inte heller i ett linjärt förhållande till anslaget, det finns brytpunkter. Våra moderna Visbykorvetter har exempelvis i dag inget eget robotluftvärn, vilket gör dem hjälplösa i krig. Många av försvarets system måste finansieras helt igenom för att få avsedd effekt.

Sverigedemokraterna lägger 20 miljarder kronor mer än regeringen på försvaret under den fyraåriga budgetperioden. Försvarsanslaget måste höjas ordentligt. Detta faktum kan man inte gå runt i en debatt om försvaret.

Regeringen har alltså fått det försvar de beställt. Regeringen försvarar sig med att vår militära förmåga är större i dag än när de tog över regeringsmakten från socialdemokraterna. Då ska man veta att försvarsförmågan efter att socialdemokraterna precis avverkat en omfattande förbandsnedläggelse och tömt mobiliseringsförråden bedömdes vara noll.

Vår överbefälhavare har fått en mycket obekväm roll som sanningssägare när regeringen försökt dölja läget för det svenska folket. En eloge till ÖB, vi önskar honom tillbaka på jobbet!

Mikael Jansson (SD)

Ledamot i försvarsutskottet

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN