Debatt

Fortfarande viktigare att arbeta än supa, M

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

IOGT-NTO: Partiet har tappat den insikten när man ifrågasätter Systembolagets monopol

Sveriges detaljhandelsmonopol begränsar alkoholskadorna, skriver debattören.
Sveriges detaljhandelsmonopol begränsar alkoholskadorna, skriver debattören.
Johnny Mostacero.

DEBATT. Det är viktigare att folk arbetar än super. Så sa Anders Borg till Aftonbladet 2006 när han var finansminister. Det verkar under Moderaternas stämma i Karlstad fallit i glömska när debatten kring Systembolagets detaljhandelsmonopol ägde rum. Efter en bristande sakkunskap blev resultatet att en utredning ska tillsättas för att utreda monopolet.

Sveriges detaljhandelsmonopol begränsar alkoholskadorna. Enbart alkoholmissbruket kostar skattebetalarna 66 miljarder kronor årligen. Att ett parti med moderata värderingar öppnar för en alkoholpolitik där kostnaderna och lidandet skulle öka ytterligare är minst sagt märkligt. Ett avskaffat monopol får negativa konsekvenser på flera plan, både ökade kostnader för rättsväsende, socialtjänst och sjukvård och fler mänskliga tragedier som aldrig går att sätta en prislapp på.

WHO släppte för någon vecka sedan ”European health report” som ges ut var tredje år med en lägesrapport för regionen. De tre utpekade misslyckade områdena är alkoholkonsumtion, rökning och övervikt. Dessa tre är huvudfaktorer till det sjukdomsområde som är största bakomliggande orsaken till förtidig död i åldern 18–35 år, bland annat genom icke-smittsamma sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdom.

Detta tillstyrker även OECD som i maj gav ut en rapport som på samma sätt visar hur en begränsad tillgänglighet av alkohol är en viktig faktor för folkhälsan och därmed samhällsekonomin.

Även svenska folket förstår och stöttar den nuvarande svenska alkoholpolitiken där 8 av 10 av Sveriges befolkning står bakom Systembolagets detaljhandelsmonopol.

På global nivå ska Sverige inom kort anta FN:s nya hållbarhetsmål som ställer nya krav på just alkoholpolitiken. Under kapitlet hälsa anges att alkoholkonsumtionen ska minskas med 10 procent till 2030. Det gäller alla länder, även Sverige. En nästintill omöjlig uppgift utan det svenska detaljhandelsmonopolet.

Anders Borgs argumentation 2012 om att ”alkohol är kopplat till folkhälsa och folks frånvaro från arbetet” visade på en verklighetsuppfattning där Moderaterna fått en insikt om alkoholens konsekvenser och kostnader för en rad politikområden.

Den nya ledningen, tillsammans med den moderata stämmans kongressombud, verkar ha tappat den insikten. Den nya linjen går rakt emot stora institutioner som WHO och OECD och den innebär, förutom ett ökat mänskligt lidande, en ökad kostnad för skattebetalarna. Ett parti som kallar sig för ett ansvarstagande arbetarparti måste kunna se hur samhällsutmaningar kring arbete, skola och hälsa har ett tydligt samband.

Johnny Mostacero
Förbundsordförande IOGT-NTO

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

IOGT-NTO

ÄMNEN I ARTIKELN

IOGT-NTO

Anders Borg

Moderaterna

Systembolaget