Det här är som ett förbud mot tiggeri

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Regeringens nya utredning hjälper inte EU-migranterna

Civilsamhällets förtroende för regeringens samordnare Martin Valfridsson har brustit, skriver dagens debattörer.

DEBATT. Som engagerade i lokala föreningar och initiativ som hjälper utsatta EU-medborgare, hade många av oss höga förväntningar på Martin Valfridsson när han tillsattes som regeringens samordnare i arbetet för dessa.

Tyvärr måste vi dock säga att civilsamhällets förtroende för Valfridsson har brustit. Detta tydliggjordes redan i höstas på konferensen om utsatta EU-medborgare i Göteborg, där kritiken mot Valfridsson var massiv.

Det är ingen hemlighet hur man bekämpar fattigdom: Skolgång för alla, en inkluderande och ickediskriminerande arbetsmarknad samt sociala trygghetssystem är vad som gör att få är fattiga i de flesta västländer. Det vi vill se är förstås att fattiga romer och andra utsatta européer ska få tillgång till detta både i Sverige och i deras hemländer.

Regeringen har slagit in på en annan väg. I måndags annonserade Valfridsson i sin utredning att han inte tycker att barnen ska få gå i skola i Sverige annat än i undantagsfall. Han vill förenkla för att avhysa hemlösa medan han motsätter sig lagliga uppställningsplatser. Hans inställning är att människor inte ska ge till dem som tigger, utan till organisationer, vilket skulle få samma konsekvenser som ett tiggeriförbud om rådet följdes.

Detta är destruktiva, repressiva åtgärder som inte kommer förbättra de fattigas situation utan försämra den. Situationen blir inte bättre i Rumänien och Bulgarien för att den blir sämre i Sverige. Skolgång i Sverige försämrar inte barnens chans att få ett bättre liv, det förbättrar den bara. Därtill kräver barnkonventionen att alla barn som vistas i Sverige ska få utbildning, som UNICEF har påpekat.

Naturligtvis ska ingen ockupera någon annans mark, men detta är en nödvändig konsekvens av att Valfridsson och regeringen motsätter sig lagliga uppställningsplatser. Avhysningar utan lagliga ställen att anvisa de hemlösa till blir en dyr och destruktiv katt-och-råtta-lek utan ände.

Tiggeri är långtifrån optimalt men en nödvändig livlina när 70 procent av Rumäniens romer är arbetslösa och saknar tillgång till ordentliga socialbidrag. Det enda alternativet är kriminalitet.

Valfridsson hade kunnat rekommendera insatser för att integrera EU-migranterna på den svenska arbetsmarknaden och ge dem tillgång till svenska bidrag, i stället gör han livet sämre för dem genom att tvinga dem till länder som de flytt ifrån och där de inte har någon inkomst överhuvudtaget. Tiggeri är som bekant förbjudet i Rumänien.

Sverige har världens sjätte rikaste befolkning och skulle utan problem kunna hjälpa de blott 5 000 EU-migranter som kommit hit. Valfridsson väljer dock att spela de främlingfientliga rätt i händerna och verkar dela deras felaktiga ideologiska övertygelse om att Sverige inte kan ta emot invandrare.

Vi tycker att det är dags att se potentialen i att hjälpa och integrera de östeuropeiska invandrare som vill och kan jobba och bo i Sverige, samtidigt som vi också hjälper och vägleder de som vill och kan jobba och bo i sitt hemland. Vi kommer fortsätta kämpa för romers och andra utsatta européers mänskliga rättigheter tills ingen behöver leva i fattigdom i det enormt rika land som Sverige är.

Nätverket för utsatta EU-medborgare i Sverige:

Håkan Andersson

Solidaritet med EU-migranter i Mark

Lise-Lotte Bremer

Diakon i Svenska kyrkan

Micael Grenholm

Stefanushjälpen

Thord Birger Kristiansson

Solidarisk Människohjälp Ängelholm

Linda Lundqvist

RUNG

Joakim Månsson Bengtsson

Ordförande i Hjälp Tiggare i Lund

Anna Waara

Nätverket för Norrbottens EU-migranter

Johannes Widlund

Ordförande Stefanushjälpen

Marie Volkevicsvics

En bättre chans Eskilstuna

Jenny Larsson

Nätverket för Norrbottens EU-migranter

Publisert: