Att förbjuda tiggeri löser inga problem

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stadsmissionen: EU borde ha en miniminivå för social trygghet

Istället för att straffa symptomen av ett diskriminerande samhällssystem, där människor hamnar i utsatthet och i ren desperation tvingas tigga, måste själva samhällssystemet ändras.

En lagstiftning mot tiggeri döljer enbart de verkliga problemen. Fokus bör ligga på att hitta långsiktiga lösningar för hur EU kan arbeta mot extrem fattigdom och skapa alternativ till tiggeri som försörjning.

Stockholms Stadsmission möter dagligen mellan 120 och 150 EU-migranter i våra verksamheter, varav runt en tredjedel är romska rumäner. Det gör oss till en av de organisationer som har störst erfarenhet av att möta EU-migranter som lever i extrem fattigdom och utsatthet. Vi ser tydligt att:

Många reser hit i desperation.

Majoriteten av de EU-migranter som kommer till Sverige och tigger är personer som redan är marginaliserade av samhället, oavsett om de stannat kvar i sitt hemland, hamnat i ett annat europeiskt land eller tagit sig hit till Sverige. För dem är tiggeriet ett desperat försök att försörja sig själva och de familjer som ofta är kvar i hemlandet och lever långt under existensminimum.

Det rör sig inte om organiserad brottslighet.

Det finns i dag inga belägg för att tiggeriet är en del av organiserad brottslighet. Det rör sig om för lite pengar. EU-migranter som försörjer sig genom att tigga får ihop runt 70 kronor per dag. Många organiserar sig däremot och reser i grupp för att samla in pengar som sedan fördelas inom gruppen.

Det rör sig inte heller om människohandel.

Vi har i våra verksamheter inte stött på personer som har fallit offer för människohandel för att utnyttjas i tiggeri. Det vi vet är att det finns människor som anordnar resor och tjänar pengar på resorna. Det är också känt att det finns vissa förväntningar på vad man gör och inte gör inom släktrelationer.

Många kommer till Sverige med stora förhoppningar om ett arbete. De flesta har yrkesfärdigheter men kan inte svenska, vilket gör det svårt. När situationen blir ohållbar tigger de i ren desperation, hellre än att begå brott. Med hoppet om att familjen som är kvar i hemlandet – och bor i ett hus utan el och rinnande vatten – ska överleva.

Tiggeriet i sig är inte Sveriges eller EU:s största utmaning. Ett förbud är därför ingen lösning. Lösningen ligger i hitta långsiktiga lösningar för hur vi inom EU gemensamt bör arbeta mot extrem fattigdom och att åtgärda den utsatta situationen i hemlandet. Det måste till stora strukturella förändringar i flera europeiska länder - sett till utbildning och arbete liksom skyddsnät - och en ökad dialog så att de som tvingas lämna sina hemländer för att hitta försörjning ska landa på ett bättre sätt när de återvänder hem.

Vi kan enas om regelsystem för djurrätt och fiskekvoter, men inte om människors rätt till bostad, utbildning och sjukvård. Det är dags att ta upp frågan om en minsta gemensam miniminivå av social trygghet inom EU.

En lagstiftning som förbjuder tiggeri är likställt med att kriminalisera fattigdom, i praktiken att ge polis och myndigheter rätt att jaga människor som kortsiktigt försöker försörja sig på ett icke-kriminellt sätt i brist på arbetstillfällen. Vad är det brottsliga i handlingen att be en medmänniska om ett litet bidrag för att överleva? Hunger och att som förälder inte kunna sörja för sina barns basbehov kommer alltid att vara starka drivkrafter i brist på arbetstillfällen.

Att vara generös är aldrig fel!

Marika Markovits

Läs mer

Lägren i Malmö – en kåkstad har vuxit upp i Pildammsparken.

Resan till Sverige – familjerna som skuldsätter sig för att resa till Sverige och tigga.

Barnen som blev kvar – om barnen som väntar i Rumänien medan deras föräldrar tigger i Sverige.

Detta flyr de i från – Aftonbladets ledarredaktion besökta romska samhällen i Rumänien.

Det är fattigdomen vi måste bekämpa – förslag på åtgärder från Aftonbladets ledarredaktion.

DEBATT Gör en Marshall-plan för Europas romer – Rickard Klerfors, Hjärta till hjärta, skriver.

DEBATT Att förbjuda tiggeri löser inga problem – Marika Markovits, Stockholms stadsmission, skriver.

Streck i debatten

Det här kommentarsfältet har vi stängt. Tyvärr kan man inte läsa tidigare gjorda inlägg, en teknisk brist vi är medvetna om. /Debattredaktionen

Publisert: