Låt poliser bära vapen även när de är lediga

Debattörerna: De måste få försvara sig själva och sin familj

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alltför många poliser lever under ständiga hot, skriver Christian Carlsson och Felix Arnstedt.
Alltför många poliser lever under ständiga hot, skriver Christian Carlsson och Felix Arnstedt.

DEBATT. Nyligen fick en polis i Västerås sitt hem beskjutet. Ett 20-tal skott avlossades mot polismannens hus. Den kraftiga ammunitionen trängde igenom husets väggar och orsakade stor skada. Att varken barnen, hustrun eller polismannen träffades var ren tur.

Det var en våldsam attack mot en enskild människa, mot en pappa och hans familj, men också mot hela vårt samhälle.

Den här typen av attacker, som beskjutningen av polisens hem i Västerås eller bombattentatet mot polisstationen i Helsingborg, kan inte tolereras. Den organiserade brottsligheten har passerat en farlig gräns, och det måste få smärtsamma konsekvenser för dem som väljer att rubba rättvisan.

KDU vill göra polisen mycket större och starkare. Vi kräver 10 000 fler poliser och höjda polislöner, men också vassare verktyg för att bekämpa brott och för att man som polis ska kunna säkerställa sin egen och sin familjs trygghet.

Poliser borde exempelvis ha rätt att på egen begäran bära sitt tjänstevapen även utanför tjänst, under förutsättning att säkerhetsbestämmelser följs. Det handlar om den typ av halvautomatiska pistol som vanligen bärs av poliser i tjänst.

Polisen har redan i dag en plikt att ingripa mot brott och terror, oavsett om de befinner sig i tjänst eller inte och alla brott måste kunna bekämpas med full kraft. Därför kräver vi av justitieminister Morgan Johansson (S), regeringen och Sveriges riksdag att polisen i högre utsträckning ges rätt att bära tjänstevapen utanför tjänst.

Alltför många poliser lever dessutom under ständiga hot. Vårt förslag skulle göra att alla dessa poliser skulle ges bättre möjlighet att försvara sig själva och sin familj. Det är inte mer än rätt. Att hänga av sig uniformen för att umgås med sin familj ska inte vara förenat med livsfara.

Utöver att beväpna polisen även utanför tjänst, så behöver tjänstemannaskyddet stärkas. Våld eller hot som riktas mot en polismans familj, ska straffas lika hårt som våld och hot som riktas direkt mot polismannen. Det är dags att båda situationerna fullt ut omfattas av tjänstemannaskyddet.

I dag förväntas poliser tåla en rad kränkande handlingar utan att tillförsäkras samma skydd som vanliga medborgare. Det finns exempel på domar där poliser som utsatts för hot och kränkningar i tjänsten inte har getts samma rätt till ersättningar som andra därför att man ansett att de utsatta poliserna borde ha varit mentalt förberedda på angreppet. Det måste bli ett slut på det.

Att bli spottad på eller få en knytnäve i ansiktet är självklart inte mindre kränkande för en polis. Det är tvärtom fråga om allvarliga brott. Polisen arbetar för rättvisa och trygghet och är därmed en viktig auktoritet i samhället som var och en har att visa respekt för.

Vi behöver ta tillbaka tryggheten för vanliga hederliga människor i Sverige som respekterar andra och gör rätt för sig, och då krävs handlingskraftiga politiker som är beredda att ge polisen de verktyg och det skydd de behöver.

Vi behöver politiker som visar att de står på polisens sida. Upp till bevis nu, Morgan Johansson!


Christian Carlsson, förbundsordförande för KDU
Felix Arnstedt, förbundsstyrelseledamot KDU


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE