ÅSIKT

Digitalisering ja, men på lika villkor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

REPLIK ”Vi är emot att bygga omställningen på bidrag för vissa biografer”

Lennart Derehag på Folkets hus och parker kommenterade nyligen Svenska Bios debattartikel om risken för biografdöd om biografsverige digitaliseras med selektiva bidrag.

Han väljer att misstänkliggöra Svenska Bios drivkrafter och lägger ut flera rökridåer. Att bunta ihop Svenska Bio med SF Bio har han inget för. Svenska Bio styrs till 100 procent av Peter Fornstam, där SF visserligen äger en del, men bara en minoritetsandel.

Allvarligare är att Derehag påstår att vi är emot digitaliseringen. Det är vi inte. Vi är eniga om digitaliseringens framtid. Den kommer och vi ska naturligtvis digitalisera våra biografer när sunda finansieringsmodeller finns på plats. Vi är emot att bygga omställningen på bidrag för vissa biografer.

Selektiva bidrag för att digitalisera landsbygdsbiograferna riskerar skjuta den sköra ekonomiska balansen i sank för biograferna i Sveriges småstäder. Det skulle framkalla en ovälkommen biografdöd bland våra biografer som drivs på affärsmässiga villkor. Vi lever redan i dag med knappa marginaler och kämpar för vår överlevnad.

Vi vänder oss också mot att bidrag som ska stödja svensk filmproduktion skulle användas för stötta Folkets hus och parkers visning av ”opera, teater, sport och konserter”.

Större delen av våra biografer bidrar via SFI-avgiften med omkring 15 miljoner kr till svensk film, medan Folkets Hus biografer till stor del är avgiftsbefriade. Vi vill att

SFI:s pengar oavkortat ska gå till den svenska filmproduktionen. DET vinner den svenska biopubliken på.

Sen bekräftar Lennart Derehag vår oro kring effekten av digitaliseringen, det vill säga den obegränsade tillgången på filmkopior. Enfalden kommer att vinna över mångfalden, eftersom det är de kommersiella storfilmerna Folkets hus biografer vill visa, inte de betydligt mindre lönsamma kvalitetsfilmerna. I slutändan handlar alltså Folkets hus drivkraft om pengar, inte om någon kulturgärning.

Till sist vill vi bara påpeka. Att digitaliseringen skulle kunna vara ett sätt att komma åt den illegala nedladdningen är inte trovärdigt. Den genomsnittlige nedladdaren bor ju i Sveriges storstäder (Mediavision 2006) och dit kommer filmerna snabbt redan i dag. Där krävs det andra åtgärder som våra nordiska grannländer redan genomfört.

Debattörerna:

Peter Fornstam

Svenska Bio

Marie Öhgren

Bio Maxim Landskrona

Björn Wallgren

Björn Biografer

Carl Stefan Rydén

Cinemascenen

Are Bengtsson

Saga Bio Alingsås