ÅSIKT

Ingen åldersgräns för assistansvård

DEBATT

Replik till Els-Britts och Håkan Freijds debattartikel om personlig assistans innehåller felaktigheter, Aftonbladet, 25 augusti.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I debattartikeln står det att LSS-kommittén kommer att införa en åldersgräns på 65 år för personlig assistans. Detta är ett felaktigt påstående. Inga ändrade åldersgränser föreslås för personlig assistans. Möjligheten att få behålla den personliga assistans som man blivit beviljad tidigare har betytt mycket för dem som är 65 år och äldre och detta är inget som LSS-kommittén vill ändra på.

På fredag, den 29 augusti, presenterar den parlamentariska LSS-kommittén en lång rad förslag för hur personer med funktionsnedsättningar även i framtiden ska kunna säkras rätt till den hjälp de behöver.

Det är vilka behov man har som ska vara avgörande för vilken hjälp man ska få. Samma behov måste bedömas på samma sätt över hela landet, annat är inte rättvist.

Alla partier står bakom förslagen att göra reglerna för personlig assistans mer enhetliga i hela landet. Vi kapar ingen livlina, vi gör den lika hållfast för alla.

Kenneth Johansson (c)

ordförande i LLS-kommittén