Debatt

Låt skolkande elever behålla studiebidrag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

MP: CSN skickar utsatta elever i armarna på Kronofogden

Fel metod Miljöpartiet anser att det är fel att bekämpa skolket med indraget studiebidrag. Detta eftersom det då även drabbar de elever som undviker skolan på grund av till exempel mobbning eller dålig skolmiljö.
Fel metod Miljöpartiet anser att det är fel att bekämpa skolket med indraget studiebidrag. Detta eftersom det då även drabbar de elever som undviker skolan på grund av till exempel mobbning eller dålig skolmiljö.

Den överväldigande delen av Sveriges elever trivs i skolan och går i gymnasieskolan regelbundet. Det finns dock en mindre andel gymnasielever som skolkar, något som är ett misslyckande för samhället, eleven och den förda skolpolitiken.

Förra veckan kom nya siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN) som visar att 19 000 elever på gymnasiet kommer få sitt studiemedel indraget på grund av skolk, det motsvarar cirka 5 procent av eleverna.

Närmare två tredjedelar av alla­ personer som får sitt studie­bidrag indraget får även ett återbetalningskrav från CSN. Av dem hamnar i sin tur drygt 20 procent hos Kronofogden eftersom de ­inte klarar av betalningen. Detta­ medför att personer som kanske redan har en socialt och ekonomiskt svår situation får det ännu tuffare.

Det finns många skäl till varför en elev väljer att vara borta från skolan ibland. Det kan handla om mobbning, vantrivsel i skolan, ansträngande hemförhållanden eller så kan det handla om andra saker. En av skolans uppgifter är att stödja eleverna, inte minst de elever som behöver allra mest stöd för att gå färdigt gymnasiet. I en av skolagens portalparagrafer anges att ”Barn och elever ska ges stöd och ­stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.”.

Att straffa unga med indragning av studiemedel är ingen framgångsväg. Skolan måste i stället få bättre förutsättningar för att motivera och engagera unga att komma till skolan och fullfölja sin gymnasieutbildning.

I en tid då en reform efter annan ska sjösättas i skolorna väljer regeringen att göra nedskärningar inom skolväsendet. Enligt regeringens budgetproposition från i höstas ska stödet till kommunerna skäras ned med 675 miljoner kronor under 2012, med 895 miljoner under 2013, med 1 360 miljoner under 2014, och med 1 930 miljoner kronor under 2015. Denna stora nedskärning har lett till att till och med Sveriges kommuner och landsting (SKL), som för övrigt styrs av de borgerliga partierna själva, nu väljer att kritisera sin egen regering för denna­ nedskärning. SKL har framhållit att regeringens bedömning­ är för löst underbyggd.

Skolminister Jan Björklund nöjer­ sig inte med att pressa på mot skolorna. Nu ska även de elever som på grund av exempelvis mobbning eller dålig skolmiljö väljer att undvika skolan ibland straffas genom indragning av ­studiemedel.

Vi menar att det är viktigt att ­bekämpa skolket. Skolket kan leda till att en elev misslyckas med att slutföra sina gymnasiestudier. Detta i sin tur försvårar möjligheterna att komma ­vidare i livet, oavsett om det handlar om vidare studier eller om att ta sig in på arbetsmarknaden. Men skolket kan inte bekämpas ­genom att straffa våra unga; särskilt inte genom att straffa dem med störst behov. Det är en kontraproduktiv politik.

Vi menar att regeringen i stället borde ge skolorna mer resurser och bättre förutsättningar, ­inte minst för att kunna skapa goda miljöer där alla elever trivs.

För Miljöpartiet är skolan en av de viktigaste framtidsfrågorna. Sverige behöver insatser som möjliggör för fler elever att nå målen. Därför har vi tillfört fem miljarder för att stärka svensk skola i vår budget.

Med den höga ungdomsarbetslösheten som Sverige har måste vi rusta våra unga med bra utbildning och ge dem en framtidstro. Att straffa ungdomarna leder endast till en återvändsgränd.

Jabar Amin

Esabelle Dingizian

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt