Debatt

Högerns politik har gjort eurokrisen värre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från S: Moderaterna lägger dimridåer om EU-politiken

Regeringspartierna är i dag oense om det mesta. I EU-politiken befinner de sig ljusår från varandra. Mot den bakgrunden är det svårt att uppfatta inlägget från moderatpolitikerna Anna Kinberg Batra och Gunnar Hökmark den 28 juni som annat än dimridåer.

1. EU:s budget utgör cirka en procent av EU-ländernas samlade BNP. Traditionellt sett, oavsett regering, har Sverige haft samma restriktiva ingång i förhandlingarna om EU-budgeten. Så är det också denna gång. Vi ifrågasätter dock om regeringen har den rätta förhandlingsförmågan för att kraftigt kunna banta det omoderna jordbruksstödet till förmån för forskning, utveckling och regional tillväxt.

2. Att vi skulle vilja ge EU egen beskattningsrätt är nonsens. Vi har aldrig stött sådana tankar. Beskattningsrätten är och ska vara nationell. Den transaktionsskatt som diskuteras skulle uteslutande tas ut på nationell basis. Den är ett av de alternativ som bör finnas med i debatten om hur underbeskattningen av finanssektorn ska rättas till.

3. Vi är inga anhängare av euroobligationer eller en långtgående bankunion, men anser att det måste vara upp till euroländerna själva att göra vad som krävs för att hantera eurokrisen.

Europa behöver mer av forskning och utveckling för att skapa jobb och tillväxt. Det behövs också utbildningssatsningar så att alla miljontals arbetslösa får möjlighet att stärka kompetensen och skapa framtidens jobb. Självklart krävs också ett hårt arbete för att skapa långsiktig ordning och reda i statens finanser.

Hittills har det högerstyrda Europa misslyckats med att lösa krisen. I det läget borde Kinberg Batra och Hökmark ha annat för sig än att försöka slå blå dunster i ögonen på Aftonbladets läsare.

Marie Granlund (S)

Vice ordförande EU-nämnden

Marita Ulvskog (S)

Europaparlamentariker

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt