Debatt

MP har fel om kärnkraftens kostnader

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik

MP:s Per Bolund och Lise Nordins text om kärnkraftens kostnader innehåller flera felaktigheter.
Alliansens energiöverenskommelse från 2009 slår fast principen att kärnkraften ska bära sina egna kostnader och att vi ska ha ett system för detta som är långsiktigt stabilt. Kärnkraftsindustrin ansvarar för omhändertagande och slutförvar och ska även stå för hela finansieringen. Därför beslutade regeringen i december om en fördubbling av kärnkraftsägarnas avgifter till den statligt styrda Kärnavfallsfonden, till drygt 2 öre per producerad kilowattimme. Det gäller 2012-2014.

Vi har också sett att det fanns brister i systemet för de säkerheter ägarna ska ställa ut. Därför gavs bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett uppdrag att återkomma till regeringen med förslag till ändringar i lagstiftningen, som skulle redovisas den 31 maj 2012. Den rapport som Bolund och Nordin skriver om har alltså inte direkt med avgifterna att göra.
I oktober förra året fick SSM och Riksgäldskontoret i uppgift att göra en översyn av förordningen om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden har SSM konstaterat att det finns betydande ränterisker. Dessa risker och det faktum att marknadsräntorna fallit, är huvudförklaringen till de underskott som finns i finansieringssystemet. Den 31 maj 2013 kommer dessa utredningar att redovisas och först då får vi en tydlig bild över hur avgifternas storlek ska beräknas från och med 2015.

Lena Ek

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt