Kaos väntar när 6000 bärplockare anländer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Företagsledare: Sverige klarar inte av att ta emot dem

Rapporter talar om att det snart anländer cirka 6000 bärplockare till Sverige. Antalet plockare ska vara ett faktum via den visumhantering via leverantörsled som nu sker.

Som vd för Polarica, landets marknadsledande bäruppköpare, måste jag tyvärr redan nu slå larm för att vi inom kort kan få en helt ohållbar situation i de svenska skogarna som åter igen iscensätter tragiska händelser där utländska bärplockare far illa. Vi minns flertalet missförhållanden som varit tidigare år.

Med den mångåriga branschkunskap som jag har skulle jag säga att den svenska infrastrukturen för bärplockning i dag klarar cirka 4000 plockare. Nu väntas cirka 6000 plockare hit. Lägg till detta alla fria plockare, både svenska och utländska EU-medborgare, som genererar ett okänt tusental till och jag ser en situation som riskerar att bli kaotisk.

Vi på Polarica kan bara ta ansvar för de cirka 2000 bärplockare som arbetar via våra tre leverantörer. Jag har anledning att tro att delar av de övriga inte uppnår tillfredsställande förhållanden.

Som jag ser det är vi i dag den ende aktör som långtgående arbetar för att säkerställa en anständig hantering av bärplockarna i leverantörsleden. För, självklart, är det möjligt men det kräver organisation och reglering.

Som vi ser det skulle alla aktörer i vår bransch genomföra samma stegvisa säkring av hanteringen som grovt förenklat kan sammanfattas i fem steg.

1. Säkra, certifiera och utbilda alla bäruppköpare för att undvika oreglerade arbets- och levnadsvillkor. Jobba med utvalda och certifierade leverantörer som fyller dina krav.

2. Säkerställ att inkommande arbetskraft får korrekt information om förutsättningarna på plats, om arbetsvillkor och boende. Vi har själva en anställd som just nu är i Thailand för att säkerställa detta hos de bemanningsföretag som våra underleverantörer arbetar med.

3. Inrätta ett transparent informationsflöde nere på plockarnivå, så att ni kan hjälpa dem till bärrika marker och säkerställa att alla får korrekt information. Våra lokala nätverk arbetar aktivt för att hela tiden säkerställa att plockarna hittar rätt.

4. Aktivera ett rejält kontrollsystem av leverantörer, som tredjepartsgranskas. Våra leverantörer tredjepartgranskas slumpvis bland annat av norska Veritas och nationella företag i livsmedelsbranschen.  Allt för att säkra hela kedjan.

5. Verka för en nationell fair trade-certifiering via en ny branschorganisation som gör det möjligt för kunderna att reglera marknaden genom att välja rätt bär i butiken.

Kanske kommer min varning för sent för att rädda hem årets situation men jag hoppas att fler ser att branschen behöver organiseras och regleras bättre för att långsiktigt komma till rätta med de problem vi har i dag. Jag vill påstå att om alla gör som vi och skärper kontrollen kan vi skapa en humanare situation i de svenska bärskogarna.

Jag påstår inte att vi på Polarica inte gör några fel, vi ska självklart granskas och klandras där vi brister, men jag vågar påstå att vi går i bräschen för att ta ett socialt ansvar – och bärbranschen måste visa på ett socialt ansvarstagande.

Branschen måste, tillsammans med myndigheterna, ta ett tydligare ansvar för en mer reglerad bärindustri. Det måste skapas ett väl fungerande system som gör det möjligt för fler människor att skörda våra skogars fantastiska rikedomar av vilda bär. Detta under rimliga villkor.

Vi måste verka för att alla våra skogsbär skördas på ett ansvarsfullt sätt, vi ska vara stolta över våra skogsbär och alla vi i branschen måste ta ansvaret för helheten tillsammans.    

Vi vill att alla plockare ska åka hem med ett leende på läpparna, och att de ska komma tillbaka.

Tommy Innala