Debatt

Berätta Säpo – hur har ni stoppat terrorbrott?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Riksdagsledamot (FP): Med noll dömda måste FRA-lagen diskuteras

Säpo har talat om att de stoppat två terrordåd i Sverige, med hjälp av övervakningslagarna FRA-lagen och datalagringsdirektivet.

Jag bad riksdagens utredningstjänst titta på hur många personer som dömts i Sverige för terroristbrott sedan 1 januari 2009 (då FRA-lagen trädde i kraft). Svaret är noll. Noll personer dömda och ändå menar Säpo att de stoppat terrorism.

Det vore intressant att förstå hur det går till.

I Sverige har vi haft en hel del debatt kring övervakningslagarna, framförallt FRA-lagen. Polisen, FRA, Säkerhetspolisen och andra har hävdat att dessa lagar är nödvändiga för att kunna bekämpa terrorism och brottslighet. Andra, som jag själv, har hållit med att någon form av övervakning kan behövas, men att dessa lagar är för långtgående.

Datalagringsdirektivet innebär att nästan allt vi gör i våra mobiltelefoner ska sparas och göras tillgängligt för polis och andra. Med denna information kan du få en mycket klar bild av en persons privatliv. Direktivet slogs nyligen ner av EU-domstolen, just på grund av att data samlas in för alla medborgare, oavsett om vi är misstänkta för något eller inte.

Det är då oerhört viktigt att granska om lagarna har den effekt polisen sa att de skulle ha. Att de har hjälpt i något fall är självklart, men motiverar intrånget i våra privatliv en tillräcklig stor effekt i brottsbekämpning?

Ett mått på detta torde vara fällande domar. När det kommer till terroristbrott – ett av huvudargumenten till lagarna – så är alltså antalet fällande domar noll.

Jag är väldigt glad om Säpo lyckas förhindra terrordåd, men det vore intressant att förstå hur man gör detta utan att någon ställs inför rätta och döms? Eftersom Säpo gärna berättar att de förhindrat dessa attentat, så vore det inte så mycket begärt att de även förklarar hur. Jag kräver inte att de ska gå in på detaljer, men en grundläggande förklaring vore uppskattat.

Mathias Sundin (FP)

Riksdagsledamot

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt