Cannabis hjälpte mig mot ångest och värk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag ställs debattören inför rätta för att ha självmedicinerat sig till ett drägligt liv

DEBATT. Rätten till hälsa är en grundläggande rättighet som är under prövning i Svea Hovrätt i ett mål i dag, den 22 mars. Det är ett intressant mål eftersom det berör hur långt en enskild medborgare har rätt att gå för att värna sin egen hälsa.

I augusti 2015 stod Andreas Thörn åtalad vid Västmanlands tingsrätt för narkotikabrott.

Åklagaren hävdade att Andreas användning av cannabis i medicinskt syfte var olaglig till följd av vår narkotikalagstiftning. Andreas hänvisade till nödrätten, att det förelåg en akut fara för hälsan om han inte kunde använda cannabis i medicinskt syfte. Tingsrätten gick på Andreas linje och friade.

Åklagarens överklagande resulterade i det mål som nu ligger framför Svea hovrätt.

Bakgrunden är att Andreas Thörn bröt nacken i en MC-olycka 1994 och blev totalförlamad. Hans liv förändrades och förutom neuropatisk smärta och spasticitet leder problemen till ångest och depressioner. Den långa rad av narkotikaklassade läkemedel som vården har gett Andreas har inte fungerat och biverkningslistorna är långa.

När Andreas läste om cannabis medicinska egenskaper bestämde han sig för att prova och tillverkade en olja baserad på cannabis. Resultatet blev att Andreas kunde arbeta mer, träna mer och delta mer i familjelivet. Ångest och depression försvann.

Den dagen polisen kom och beslagtog cannabisen förändrades livet för Andreas.

En central frågeställning i hovrättsförhandlingen är sålunda om staten har rätt att med lagens hjälp förhindra att Andreas kan leva ett drägligt liv. Så bör inte vara fallet. Att cannabis har indikation för smärtlindring finns det flera vetenskapliga artiklar som visar på. Detta trots att forskningen på cannabis ur ett medicinskt perspektiv fortfarande är i sin linda till följd av såväl lagstiftning som ideologi.

Cannabis har länge varit föremål för ideologisk debatt, med allt från rasistiska förtecken till moralism. Att cannabis har använts som medicin i flera tusen år har varit bortglömt länge i vårt moderna samhälle. Det börjar nu förändras i mer insiktsfulla samhällen än Sverige, även om det undantagsvis går att få köpa dyra cannabis-läkemedel tillverkade av profithungriga läkemedelsbolag även i Sverige. Det gäller dock inte den olja som hjälpt Andreas.

I tingsrätten var nämndemännen i majoritet och anledningen till att Andreas friades. I P1:s Studio Ett uttalade sig en nämndeman efter domen om att det var deras ”humanitära tänk” som låg bakom den friande domen. Vem som helst med empatisk förmåga kan dela den synen. Men när det kommer till narkotika och lagstiftning är inte det svenska samhället känt för att tillämpa empati utan snarare repressivitet. Det är därför samhällets företrädare i form av åklagare och tingsrättsdomare vill ha en fällande dom.

Rätten till hälsa är underliggande princip i såväl FN:s text om mänskliga rättigheter som EU:s Rättighetsstadga men även i vår svenska regeringsform. När läkemedlen inte fungerade valde Andreas i nöd att skydda sin hälsa genom själv framställa en medicin som fungerar. För det vill nu åklagaren att Andreas ska straffas.

Vi anser att inte bara ska Andreas frias i hovrätten då han tillämpat nödrätten för att värna sin hälsa, utan lagstiftningen måste förändras i grunden så att inte andra behöver utsättas för polisingrepp, rättsprocesser och få sin fungerande medicin beslagtagen.

Vi vill därför att att justitieminister Morgan Johansson snarast tillsätter en utredning som får lägga fram förslag på hur vår lagstiftning kan förändras så att det blir möjlighet att uppfylla rätten till hälsa genom att tillämpa tusenåriga insikter om att cannabis har medicinska egenskaper. 

Andreas Thörn

Magnus Callmyr

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE