Barn ska inte tvingas in i religiösa grupper

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Revidera lagen om religionsfrihet – för barnens skull

Våra barn behandlades av alla i skolan som om de också var Jehovas vittnen – fast det ju egentligen var vi vuxna som trodde fanatiskt på Sällskapet Vakttornets läror, skriver debattören.

DEBATT. Samhället måste sluta att blunda för alla barn som tvingas in i slutna religiösa grupper. Barn ska skyddas från att behöva välja religionstillhörighet – precis som barn inte tillåts ta andra livsavgörande beslut.

Jag var själv endast 14 år gammal när vi fick besök av Jehovas vittnen i mina föräldrars hem. Jag började i en av deras bibelgrupper, döpte mig och fick axla de stora krav det innebär att vara ett Jehovas vittne. 19 år gammal gifte jag mig med en man i församlingen och vi fick barn tillsammans.

I min självbiografiska roman ”Inuti mitt andetag” berättar mina nu vuxna barn om det helvete vi utsatte dem för med stöd av religionen. Vi manipulerade barnen till att följa med oss på möten (flera timmar långa vuxenmöten, där barnen skulle sitta stilla på en stol) och ut att knacka dörr genom att säga att om de inte ville följa med skulle det göra "Jehova Gud ledsen". Och vem vill ha ansvaret för att göra självaste Gud ledsen?

I boken berättar min dotter om sin vånda då klasskamrater fyllde år och varje gång måste hon sitta ned när alla andra stod upp och sjöng för födelsedagsbarnet. Det var hon och den som fyllde år som satt ned. I en klass är det ju ofta någon fyller år och min dotter har berättat om den ångest hon kände inför detta.

Våra barn behandlades av alla i skolan som om de också var Jehovas vittnen – fast det ju egentligen var vi vuxna som trodde fanatiskt på Sällskapet Vakttornets läror och tvingade dem att göra som vi sa.

Barnen fick inte heller vara med på julförberedelser eller några andra traditioner. Att behöva sitta i ett annat rum när de andra i klassen gjorde sådana saker var bara något som vi och alla andra vuxna bestämde över huvudet på barnen.

De fick inte heller delta i aktiviteter efter skolan, som till exempel lagsport eller umgås med klasskamrater som inte var vittnen. Mycket tid ägnades åt mötesförberedelser och möten två kvällar i veckan plus söndagarna förutom all tid ute i predikoverksamheten, där barnen släpades med.

Det är väldigt svårt för barnen att göra motstånd dels på grund av att de är lojala mot sina föräldrar men även på grund av hotet om straff, att dödas i Harmageddon – Guds sista krig mot alla som inte är Jehovas vittnen.

Jag och mina barn har lämnat Jehovas vittnen. Men många barn är fortfarande kvar i olika församlingar runt om i landet.  Jehovas vittnen tillåts fortfarande förbjuda sina barn att ta del av aktiviteter i skolan, som skapar utanförskap hos barnen och som gett livslånga trauman för många.

De vuxna får, med lagen om religionsfrihet bakom ryggen, uppta barn i sin tro, med samma krav på ett uppförande som man kräver av vuxna vittnen. Det är just detta med "individens" frihet att utöva sin religion som är alltför otydligt formulerat i lagen och som gör att lagen tolkas godtyckligt så att även barn tillåts bli medlemmar i religiösa grupper.

Nuvarande lag om religionsfrihet måste revideras så att det tydligt kommer fram att vuxna inte har rätt att manipulera/tvinga in barn i samma religion som de själva tillhör. Detta saknas i den nuvarande lagen och om riksdagen skulle ta beslut i den frågan skulle det ge tyngd åt allvaret i det hela.

Varför inte helt enkelt ta bort lagen om religionsfrihet? De mänskliga rättigheterna innehåller fullt tillräckliga regler om att alla har rätt att tro vad de vill, enligt min åsikt.

Samhället måste agera för att ta sitt ansvar när det gäller att stoppa religiösa grupper från att rekrytera minderåriga och här krävs en tydligare lagstiftning. Det verkar som samhället blundar för de svåra konsekvenser i form av uteslutning, splittrande av familjer och psykiskt lidande som ofta blir följden när barnen och ungdomarna inte kan leva upp till de stränga kraven inom rörelsen.

Barn (under 18 år) ska inte tillåtas gå med i slutna religiösa grupper, där samhället inte har insyn, som till exempel Jehovas vittnen. 

Annars är samhället noga med att skydda barn från att behöva fatta beslut som de inte anses mogna att ta, exempelvis giftermål, körkortstagande, politikerval eller inköp av alkohol. Det samma måste gälla beslut att gå med i religiösa extrema rörelser!

Vad gör man i dag i riksdagen för att öka insynen i slutna religiösa grupper?

Rose Carlmark

Tidigare medlem i Jehovas vittnen i 17 år.

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: