ÅSIKT

Löfven – du blundar för utanförskapet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Tomas Tobé (M): En regering som inte ser integrationsproblemen behöver bytas ut

Foto: TT
Stefan Löfven verkar inte alls se hur verkligheten ser ut i Sverige i dag, skriver Tomas Tobé (M).

DEBATT. I dag är det partiledardebatt i riksdagen. Debatten behöver fokusera på hur vi ska ta itu med det som är Sveriges ödesfråga: att få integrationen att fungera och bryta utanförskapet.

Att integrationen så tydligt brister är ett allvarligt samhällsproblem. Så har det varit under lång tid och vi moderater är självkritiska. Vi borde ha gjort mer och agerat tidigare. Därför har vi också tagit ansvar och presenterat omfattande nya reformförslag för att se till att Sverige kan fungera.

Stefan Löfven verkar däremot inte alls se hur verkligheten ser ut i Sverige i dag och har hittills inte kunnat ge några svar på hur integrationen ska lösas. I helgens partiledardebatt menade Löfven att den främsta lösningen på de omfattande integrationsutmaningarna är 5 000 så kallade beredskapsjobb vid olika myndigheter.

Att detta är det enda svaret på hur Sverige ska klara integrationen framåt visar att Löfven är oförmögen att ta krafttag mot problemen på arbetsmarknaden.

Avsaknaden av verkningsfulla reformer är total. I stället fortsätter regeringen på sin inslagna väg trots att mindre än fem procent av regeringens utlovade arbetsmarknadsplatser hittills är uppfyllda.

Samtidigt befinner sig upp emot motsvarande en miljon människor i Sverige i utanförskap och bidragsberoende. Det finns 130 områden runt om i landet där mer än hälften i arbetsför ålder saknar ett jobb att gå till.

450 000 utrikes födda står utan arbete eller utanför arbetskraften. Efter åtta år i Sverige har bara var fjärde nyanländ heltidssysselsättning. Utrikes födda kvinnor har en sysselsättningsgrad som är 23 procent lägre än den för inrikes födda kvinnor. En av 10 utrikes födda kvinnor får ekonomiskt bistånd vilket är 10 gånger högre än för de inrikes födda.

Så ser det ut i Stefan Löfvens Sverige. Det ställer krav på ansvarstagande. Utanförskap, bidragsberoende och sysslolöshet krossar drömmar och begränsar möjligheten att stå på egna ben. En utveckling där Sverige glider isär för att utanförskapet växer och integrationen inte fungerar drabbar oss alla.

Moderaternas plan för att stärka integrationen i Sverige är en annan:

Det ska vara tydliga krav på att göra sig anställningsbar. Alla de som kommer till Sverige, men inte har färdig grundskoleutbildning, ska omfattas av utbildningsplikt. Krav på att söka jobb i hela landet bör ställas på dem som lever på bidrag. Att ha ansträngt sig för att lära sig svenska ska vara en central del vid prövning av uppehållstillstånd.

Det behövs fler enkla jobb. Kostnaderna för att anställa dem som saknar tillräckliga erfarenheter eller som varit utan arbete en längre tid måste minska. Därför föreslår vi förstärkta nystartsjobb där anställningskostnaderna sänks med upp till 70 procent. Moderaterna vill att taket i RUT-avdraget tredubblas för att fler enkla jobb ska växa fram.

Det ska alltid löna sig mer att jobba än att leva på bidrag. Införandet av ett bidragstak är centralt för att det alltid ska löna sig att lämna utanförskap för egen försörjning. Får du en anställning där du lär dig jobbet på jobbet, vårt förslag om förstajobbet-anställning, ska det vara möjligt att tjäna 12 000 kronor skattefritt.

Integration är mer än ett jobb. Vi behöver se till att information om svenska värderingar och hur Sverige fungerar ges till alla, tidigt. Den som inte tar del av samhällsinformationen, med samhällstest, kan inte räkna med fullt bidrag. Det skulle göra samhällsinformationen obligatorisk på riktigt.

En regering som inte ser de allvarliga integrationsproblemen behöver bytas ut i nästa val.

I stället krävs ett alternativ som har en plan för ett starkare Sverige. Det förutsätter både ökade möjligheter men samtidigt betydligt tydligare krav på de som kommit till Sverige för att bygga ett nytt liv här.

Tomas Tobé, partisekreterare (M)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM