ÅSIKT

Ska vi tvinga läkare att köra taxi igen?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Rektor på SFI varnar: Asylsökande kommer att välja bort utbildning – för att få stanna i Sverige

Läkare och lärare som flytt till Sverige riskerar att hamna här, bakom taxiratten, skriver Maria Rudling, rektor SFI Stockholm.

DEBATT. Inom kort riskerar vi i Sverige en kraftig tillbakagång inom svensk vuxenutbildning. Detta i en tid då arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft som skulle kunna matchas mot av våra nyanlända asylsökande.

Den 21 juni röstar Sveriges riksdag med stor sannolikhet igenom en ny tillfällig asyllagstiftning som kommer att träda i kraft den 20 juli och sedan gälla i tre år – med möjlighet att förlängas och till och med permanentas. Tillfälliga ettåriga uppehållstillstånd blir huvudregeln och asylsökande måste efter detta år ha ett fast arbete för att få stanna i Sverige.

Med nu endast en dryg månad kvar så känns det oerhört viktigt att som skolledare få bidra med perspektiv på hur den tillfälliga lagstiftningen kommer att påverka våra asylsökande och Sverige i stort – utöver det direkt asylrättsliga.

Alla vi som är uppväxta i Stockholm har någon gång åkt taxi med en invandrad och ofta mycket högutbildad svensk. Själv har jag mött ingenjörer, lärare, advokater och läkare från såväl Afrika som från Mellanöstern som valt att köra taxi för att kunna försörja sin familj, i stället för att komplettera den akademiska utbildningen från sitt hemland.

Med hjälp av ett vuxenutbildningssystem i ständig utveckling så är vägarna i dag oändligt många fler för nyanlända att komplettera utbildningar från sina hemländer. När den svenska skolan i stort får en del kritik så rosas ofta det svenska vuxenutbildningssystemet i internationella sammanhang.

Anledningen är ett flertal så kallade ”snabbspår” som tagits fram de senaste åren, varav det senaste är regeringens besked från april i år om möjligheten för utländska lärare att snabbare få svenskt lärarlegitimation.

Problemet är att en absolut majoritet av dessa utbildningar är över ett år långa.

En kompletterande pedagogikutbildning är exempelvis ett och ett halvt år lång, och då ska man även ha i åtanke de svenskkunskaper som ska tillgodogöras under tiden. En kompletterande läkarutbildning är även den över ett år.

Om kravet för asylsökande att ha fast arbete efter ett års tid för att få stanna så säger det sig självt att man väljer bort en kompletterande utbildning. Är det verkligen åt detta håll vi vill styra samhällsutvecklingen?

Behoven av nya lärare till år 2019 motsvarar 107 000 nyutbildade lärare. Att utbilda så många på kort sikt via den vanliga lärarutbildningen kommer Sverige inte att klara även om det skulle finnas sökande till lärarutbildningarna (Lärarnas tidning, 2016-04-18). I och med den nya lagen så motverkar vi en utveckling där vi har möjlighet att matcha in nysvenskar i stora bristyrken. I stället skapar vi på nytt ett samhälle där många nyanlända kommer att välja yrken långt under sin utbildningsnivå för att klara sitt dagliga leverbröd.

Utöver detta kommer den oro som skapas av osäkerheten om personen kommer att få stanna i Sverige eller inte, självklart att försvåra studierna något enormt.

Alla vi som jobbar i skolan vet att en förutsättning för en god inlärningssituation är att du kan fokusera på just dina studier. Är du orolig, ofokuserad och rädd för att dina basala rättigheter kan komma att äventyras så är möjligheterna för att du ska kunna lära dig ett nytt språk minimala. Detta leder rimligen till betydligt försämrade möjligheter till integration.

Jag skulle vilja ställa frågan till våra ledande politiker hur de tänker möjliggöra för människor med en akademisk examen från exempelvis Syrien och Irak att faktiskt få möjlighet att komplettera sina utbildningar i Sverige framöver?

På vuxenutbildningskonferensen i Uppsala nu den 18 och 19 april så ställde jag frågan till gymnasie- och kunskapslyftsminister, Aida Hadzialic, men hon hade inget svar annat än att Sverige behöver följa resten av EU i denna politik.

Är politikerna beredda att låta denna stora grupp av mänskligt kapital gå till spillo för att tillgodose resten av EU? Inom vuxenutbildningen finns nu en oerhörd oro för en tillbakagång där vi åter sätter läkare och lärare bakom taxiratten.

Maria Rudling

Rektor SFI Stockholm

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.