Debatt

Alkoholreklam får unga att dricka mer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från IQ om "Förbuds-Sverige"

Juan-Pablo Roa.
Juan-Pablo Roa.

REPLIK. Den svenska alkoholpolitiken har i dag ett mycket brett stöd. En SIFO-undersökning som IQ lät genomföra 2014 visar att hela åtta av tio svenskar är positiva till att alkoholreklam regleras hårdare än annan reklam. Det är en helt annat bild än den Mattias Svensson försöker förmedla i sin debattartikel.

I IQ:s rapport ”Fyller reklamen glasen?” som släpptes 2015 framgår att sju av tio anser att alkoholreklam är förskönande och nästan åtta av tio svenskar anser att alkoholreklam uppmanar till bruk av alkohol, vilket inte Svensson verkar hålla med om.

Men svenska folket har forskningen på sin sida. Den visar att marknadsföring av alkohol har en negativ påverkan på folkhälsan. Forskningen visar även på ett samband mellan alkoholreklam och konsumtion av alkohol, inte minst bland ungdomar och unga vuxna. SOM-institutets forskning visar också att det tycks finnas en växande tilltro till de traditionella politiska styrinstrumenten på alkoholområdet.

Reklamen för alkoholdrycker i Sverige ökar i snabb takt och har nått en omfattning som vi inte har sett tidigare – från 8 miljoner kronor år 2000 till hela 1,4 miljarder år 2014. Svensson påstår att vi inte dricker mer men sanningen är att svenskars alkoholkonsumtion har ökat med närmare 1,5 liter ren alkohol sedan 1996. Alkoholreklam bidrar också till att unga som redan dricker alkohol ökar sin konsumtion och att debutåldern för alkohol sänks hos de unga som ännu inte börjat.

Såväl OECD som världshälsoorganisationen WHO slår fast att ett kostnadseffektivt sätt att värna folkhälsan är att reglera alkoholreklam. Och åtgärden har stöd bland svenska folket, även om Mattias Svensson försöker ge sken av något annat. 

Juan-Pablo Roa

Vd IQ

Aftonbladet Debatt
Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Media & reklam

ÄMNEN I ARTIKELN

Media & reklam

Debatt