Debatt

Löfven, se till att vi får livstid för mord

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Beatrice Ask (M): Våldet mot kvinnor måste tas på allvar – skärp straffen för allvarliga våldsbrott

För några år sedan ändrades lagen så att livstidsstraff skulle vara normalstraff för mord. Det har inte fått genomslag. Regeringen måste nu lägga fram lagändringar som behövs för att mord i normalfallet ska bestraffas med livstids fängelse, skriver Beatrice Ask (M).
För några år sedan ändrades lagen så att livstidsstraff skulle vara normalstraff för mord. Det har inte fått genomslag. Regeringen måste nu lägga fram lagändringar som behövs för att mord i normalfallet ska bestraffas med livstids fängelse, skriver Beatrice Ask (M).

DEBATT. Vi påminns återkommande om att våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Våldet är ofta upprepat, orsakar stort lidande och medför genomgripande inskränkningar i de drabbades frihet. Varje år dödas dessutom mellan 15-20 kvinnor i Sverige av detta våld.

Rättsväsendet i synnerhet och samhället i allmänhet måste ha tillräckliga verktyg för att skydda brottsoffren.

Många av brotten som begås i nära relationer blir aldrig polisanmälda. Bland de som polisanmäls är det tyvärr alldeles för många som tar tillbaka sin anmälan. Inte sällan beror det på att man är rädd för att bli bestraffad senare eller att eventuellt gemensamma barn ska utsättas för våld eller hot.

Moderaterna har i riksdagen motionerat om att det är viktigt att kvinnor vågar anmäla och även vågar hålla fast vid sin anmälan. Här måste samhället göra mer för att ge våldsutsatta kvinnor stöd. Arbetet för att förebygga, ingripa och lagföra brotten har intensifierats under de senaste åren. Alliansregeringen genomförde en rad viktiga insatser för att ta itu med problematiken men mer finns att göra.

För att åstadkomma en kraftsamling mot våld i nära relationer utsåg Alliansregeringen en nationell samordnare mot våld i nära relationer. Sommaren 2014 överlämnades ett femtiotal förslag om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas. Från den nu sittande regeringens sida har dock litet hänt. Vi väntar fortfarande på regeringens beredning på flera av utredningens förslag.

För några år sedan ändrades lagen så att livstidsstraff skulle vara normalstraff för mord. Lagändringen har inte fått det genomslag i rättspraxis vi hade hoppats på. Det är viktigt att regeringen nu föreslår de lagändringar som behövs för att mord i normalfallet ska bestraffas med livstids fängelse vilket också varit riksdagens ambition.

Vi vill också skärpa straffen för allvarliga våldsbrott. Riksdagens majoritet har uppmanat regeringen i ett tillkännagivande att agera senast den 1 oktober 2015 med förslag om att genomföra de lagförslag som framförs i betänkandet ”Straffskalorna för allvarliga våldsbrott.” Fortfarande har ingenting hänt.

Vi har också föreslagit och uppmanat regeringen att agera för att skärpa reglerna för villkorlig frigivning samt överväga om personer som är dömda för våldsbrott ska ha en skyldighet att genomgå behandlingsprogram. De som dömts för grova sexualbrott eller grova brott mot närstående ska alltid delta i behandlingsprogram. Deltar den dömde inte i behandling ska det få konsekvenser för möjligheten att få permission och villkorlig frigivning.

Vi tillsatte också under Alliansregeringen en utredning för att stärka skyddet av personuppgifter för hotade och förföljda personer. Utredningen presenterades i maj 2015. Det är viktigt att regeringen nu lägger fram förslag i enlighet med detta.

Regeringen är senfärdig. Konkreta åtgärder måste komma här och nu.

Tyvärr ser vi inte många initiativ från den rödgröna regeringen. I stället är det är Moderaterna och Alliansen som driver regeringen framför sig i rättspolitiken. Det behövs ett rättsväsende som har förmåga och kapacitet att utreda och klara upp fler brott och skydda fler utsatta kvinnor.

Vi vet att kvinnor känner sig mer otrygga än män. Den ojämlikheten är inte acceptabel. Krafttag måste tas för att öka kvinnors upplevda trygghet och säkerställa att rättsväsendet utreder alla brott där kvinnor utsätts för våld och hot.

Det är tydligt att regeringen inte har förmågan eller viljan att leverera på rättspolitikens område. Därför behövs en Alliansregering med ett tydligt mandat att agera för krafttag mot brott.

Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet (M)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Beatrice Ask

ÄMNEN I ARTIKELN

Beatrice Ask

Moderaterna

Regeringen

Kriminalpolitik

Stefan Löfven