Inför samhällstest för alla nyanlända

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

M: Vi kan aldrig acceptera att hederskultur begränsar människors liv

Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson.
Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson.

DEBATT. Vi vill att Sverige ska vara ett land som håller ihop. Här ska alla kunna växa, komma till sin rätt, jobba och göra rätt för sig.

Flyktingkrisen kommer att påverka vårt samhälle under lång tid. Utan reformer för jobb och integration kommer det nya utanförskapet att fördjupas. Det är en utveckling som riskerar att skapa parallella samhällen där människor aldrig får ett första jobb. Där otrygghet och bidragsberoende växer sig starkare. Där jämställdheten minskar och utrikes födda kvinnor riskerar att lämnas utanför.

En viktig del för att lyckas bättre med integrationen handlar därför om att öka jämställdheten i integrationsarbetet. Mer behöver göras för att kunna ge alla en bra chans att ta sig in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Moderaterna presenterar därför två nya reformer.

Förstärkt samhällsorientering för nyanlända. Integration handlar om mer än ett arbete. I Sverige är det självklart att kvinnor har samma rättigheter som män och att varje kvinna själv väljer vem hon vill gifta sig med och hur hon vill leva sitt liv. Men så är det inte överallt. Trots att Sverige för många är tryggt land finns fortfarande hederskultur som begränsar människors självständiga liv och möjligheten att bli det man vill. Det kan vi aldrig acceptera. Många nyanlända kommer till Sverige från samhällen där synen på jämställdhet skiljer sig från den svenska. Därför är det viktigt att nyanlända, såväl män som kvinnor, får en ordentlig samhällsorientering.

Men deltagandet i samhällsorientering är dåligt i dag. Av nyanlända inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, i 18 månader eller längre, har endast drygt en tredjedel deltagit i samhällsorientering.Samhällsorienteringen måste därför bli obligatorisk på riktigt.

Alla nyanlända till Sverige ska ha genomgått samhällsorientering inom ett år från att etableringen inleddes. Frånvaro ska leda till nedsatt ersättning. Det bör också införas en examination i samhällsorientering. Om man inte klarar examinationen bör man helt eller delvis göra om samhällsorienteringen och examinationen.

Arbetet behöver snabbas på för att samhällsorientering ska genomföras även under asyltiden.

Fler kvinnor ska få del av arbetsförberedande insatser. Vi ser också hur utomeuropeiskt födda kvinnor halkar efter vad gäller möjlighet till jobb och egen försörjning. Endast cirka hälften av de utomeuropeiskt födda kvinnorna var till exempel sysselsatta 2014. Att skapa förutsättningar för att fler snabbare ska komma in på arbetsmarknaden är centralt för integrationen. Tyvärr försvåras detta av bristande jämlikhet vad gäller stöd och insatser för etablering som erbjuds. Till exempel är det färre nyanlända kvinnor än män som deltar i arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning och arbetspraktik. Det är också betydligt färre kvinnor än män som har instegs- eller nystartsjobb.

Det är inte rimligt att olika insatser fokuserar mindre på kvinnor än på män. Målet måste vara att kvinnor och män får samma tillgång till bra insatser. Instegs- och nystartsjobb bör i lika hög utsträckning komma ifråga för kvinnor som för män.

Detta kan uppnås genom till exempel mer uppsökande verksamhet, riktat till kvinnor, från Arbetsförmedlingen eller genom mer samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och företag med många kvinnor.

Samtidigt som vi säkerställer att kvinnor inte halkar efter i integrationen så ska det finnas tydliga skyldigheter. Var och en som lever och bor i Sverige ska göra vad man kan för att få ett jobb och försörja sig själv. Så bryter vi det nya utanförskapet och bygger Sverige starkare.

Anna Kinberg Batra

Partiledare (M)

Elisabeth Svantesson

Arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson (M)

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: