Regeringen blundar inte för utmaningar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Slutreplik från Annika Strandhäll i debatten och sociala klyftor

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S).
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S).

SLUTREPLIK. Regeringen arbetar för att Sverige ska ha fler i jobb, färre sjukskrivna, en välfärd i världsklass och trygga trygghetssystem. Det är det vårt samhällsbygge syftar till – ett samhälle som håller ihop.

Johan Forssell (M) menar att regeringen inte ser de problem vi står inför. Tro mig, det gör vi.

Vi vet att många står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är därför vi investerar för fler jobb och gör den största välfärdssatsningen på decennier med 10 miljarder extra till välfärden.

Vi vet att många nyanlända behöver komma in i det svenska samhället. Det är därför vi satsar på språkutbildning, validering och snabbspår.

Vi vet att sjukskrivningarna ökat sedan 2010. Det är därför vi presenterat ett brett åtgärdspaket med 25 olika åtgärder.

I vårbudgeten finns mycket riktigt en tabell över så kallade helårsekvivalenter. Det är ett mått för att uppskatta hur många som får vissa ersättningar. Men det är inte ett mått på utanförskap. Det har flera aktörer påpekat. Måttet innehåller dubbelräkningar men också personer som är hemma från jobbet på grund av förkylning, och alla de nyanlända som studerar och praktiserar. Det är även slående att Moderaterna själva haft olika sätt att definiera utanförskap de senaste tio åren – allt efter vad som passat deras egna syften.

Regeringen blundar inte för utmaningarna och är fast beslutna att göra det som krävs. Det är därför vi utvecklar den svenska modellen i stället för att avveckla den. Det är därför vi har 60 miljarder i investeringar i stället för de borgerligas 64 miljarder i skattesänkningar.

Sveriges utmaningar löser vi med ny konkret politik, inte med förenklande retorik, massiva skattesänkningar och bluffande med siffror.

Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister (S)

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN