Debatt

Läget akut – vi måste få bort machokulturen

Byggcheferna och Byggnads: Vi har en viktig roll

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi tycker att #metoo behövs i byggbranschen, både bland hantverkare och tjänstemän, skriver Kajsa Hessel och Johan Lindholm.
Vi tycker att #metoo behövs i byggbranschen, både bland hantverkare och tjänstemän, skriver Kajsa Hessel och Johan Lindholm.

DEBATT

DEBATT. Byggnads och Byggcheferna startade tillsammans kampanjen Stoppa machokulturen för tre år sedan. Den har gett resultat men uppropet om övergrepp i byggbranschen bekräftar att vi har mycket kvar att göra.

4 500 kvinnor i byggbranschen ställer sig i dag bakom uppropet #sistaspikenikistan mot sexuella trakasserier, övergrepp och andra former av sexism. Vittnesmålen bakom uppropen är förfärliga. Precis som alla de som skrivit under uppropet tycker vi i fackförbundet Byggnads och branschföreningen Byggcheferna att det är dags att en gång för alla göra upp med den förlegade och oacceptabla kultur som finns i branschen.

Byggbranschen är en extremt mansdominerad bransch med bara ca 8 procent procent kvinnor.  Vinsterna av att ha fler kvinnor i byggbranschen är många. Om vi ska klara av att bygga alla de bostäder och den infrastruktur som Sverige behöver, måste vi bli fler och vi behöver de bästa. Då kan vi inte bara attrahera människor inom ena halvan av befolkningen, inte heller skrämma bort kompetent arbetskraft med en förlegad attityd.

Även många män har vittnat om att de känner en lättnad över att dessa frågor lyfts och diskuteras. De far också illa av machokulturer. Genom att nonchalera detta tar arbetsgivarna alltså en stor risk med sina anställda, kvinnor såväl som män.

Här har Byggnads som fackförbund och Byggcheferna som branschförening ett gemensamt ansvar och en viktig roll. Och vi gör redan mycket. 

Med vår gemensamma kampanj Stoppa machokulturen jobbar vi med att se över jargongen på arbetsplatserna. I byggbodarna pratar vi med varandra om vilket språkbruk som är okej. Vi har också skapat ett spel där man utifrån citat som sagts på byggena får ge varandra gult eller rött kort. Spelet löser givetvis inte hela problemet, men många som använt det tycker att det blir lättare att säga ifrån nästa gång de hör någon säga något olämpligt till en kollega.

Vi arbetar också på olika sätt för att generellt höja kompetensen kring jämställdhet, likabehandling och psykosocial hälsa i våra respektive organisationer.  

Vi gör också allt för att lyfta fram våra kvinnliga medlemmar i vår kommunikation, för att skapa förebilder för morgondagens byggbransch. Tillsammans med arbetsgivarna påverkar vi också yrkesutbildningarna. Både lärare och föräldrar måste ta sitt ansvar. Sist men inte minst är vi ständigt en blåslampa på arbetsgivarna att se till att arbetsvillkoren på våra byggen är så jämställda och rättvisa det bara går.

Men som vi sett i dagens upprop är problemet akut. Vi tycker att #metoo behövs i byggbranschen, både bland hantverkare och tjänstemän. Vi tolererar inte att kvinnor kränks. Ingen ska känna oro över att bli sexualiserad på sitt jobb. Alla ska ha en arbetsmiljö där det inte finns någon plats för övergrepp.

Om det ändå sker övergrepp och trakasserier ska den drabbade få fullt stöd från sin arbetsgivare. Det finns skyldigheter utifrån både diskrimineringslagstiftningen och föreskrifterna mot kränkande särbehandling. Och för tydlighetens skull – det är omgivningen på plats som många gånger behöver hjälp med att hitta lösningar på situationen.

Byggföretagen måste ta detta på allvar och se det som en självklarhet. Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att ta machokulturen på allvar och se till att deras anställda mår bra på jobbet. Vi är alla skyldiga att motverka en tystnadskultur där brott viftas bort som skämt.


Kajsa Hessel, ordförande, Byggcheferna
Johan Lindholm, ordförande, Byggnads


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

#Metoo-rörelsen

ÄMNEN I ARTIKELN

#Metoo-rörelsen

Arbetsmiljö

Byggnads

#sistaspikenikistan

Metoo