ÅSIKT

Ni förstår inte hedersmord

DEBATT

Rasool Awla: Kvinnornas ”brott” handlar inte om att ha svensk pojkvän

1 av 2 | Foto: Mordet på Fadime förklarades, i svenska medier, med att hon vanhedrat familjen sen hon träffat en svensk pojkvän. Men kvinnor i en hederskultur drar inte skam över sin släkt genom att skaffa sig en pojkvän med en annan etnisk tillhörighet än den egna familjen. Deras ”brott” är att de har dristat sig till att inleda en relation överhuvudtaget, skriver Rasool Awla.

Svenska journalisters intensiva rapportering av hedersmord har överlag gett mycket goda resultat. Mediernas sätt att förklara hedersmord har tyvärr även medfört vissa nackdelar. Den 21 januari, Fadimes dödsdag, förra året publicerade Göteborgs-Posten tre artiklar. I överingressen kunde man läsa: ”I dag är det tre år sedan Fadime Shahindal mördades av sin pappa. Skälet var att hon vanhedrat familjen genom att ha en svensk pojkvän”.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den 13 juni 1998 skrev Aftonbladet med stora bokstäver: ”Fadime hotas till livet för att hon valde en svensk pojkvän. Fadime har länge levt med dödshot från sin egen familj. Hennes ”brott”: hon hade en svensk pojkvän”. Samma dag som Fadime mördades kunde man läsa i Aftonbladet: ”26-åriga Fadime har under flera år levt på flykt undan sin familj och sina släktingar sen hon träffat en svensk pojkvän”.

Den 13 december 2005 sökte jag via sökmotorn AltaVista på ordkombinationen ”hedersmord pojkvän”. Sökningen gav 1330 träffar. Sedan sökte jag på ”hedersmord svensk pojkvän” denna sökning gav 1310 träffar. Skillnaden är bara 20 träffar. Detta kan tolkas som en indikator på hur massmedier i Sverige har förklarat hedersmord och dess orsaker.

Hedersmord hör inte till någon specifik kultur, socialklass eller etnisk grupp. Det tillämpas av såväl muslimer som de som tillhör religiösa minoriteter i islamvärlden och delvis även utanför islamvärlden. Vanligast är det dock bland muslimer i Mellanöstern, Afghanistan, Pakistan och Nordafrika. Merparten av de människor som lever i en ”hederskultur” är inte beredda att gå så långt som till att döda någon för hederns skull; de som är beredda att döda är i minoritet.

I Mellanöstern har hedersmord tillämpats i flera tusen år – långt före islams födelse. Fenomenet har alltså inte uppstått bland invandrargrupper i Sverige! Invandrare från kyskhetskulturer har tagit med sig ”seden” hit. De tusentals kvinnor som mördas i hederns namn runt om i världen årligen dödas inte heller för att de har haft en kärleksaffär med en svensk man. Pela Atroshi mördades i hederns namn i juni 1999. Hennes pojkvän var inte svensk. Enligt den norska tidningen Ny Tid 2005-02-12 och Sundsvalls Tidning 2002-01-23 var Fadime Shahindals pojkvän, Patrik, inte heller ”hel svensk”. Hans mor var svenska medan hans far var muslim från Iran.

Kvinnor i en hederskultur drar inte skam över sin släkt genom att skaffa sig en pojkvän med en annan etnisk eller religiös tillhörighet än den egna familjen. Deras ”brott” är att de har dristat sig till att inleda en relation överhuvudtaget!

De allra flesta kvinnor som dödas i hederns namn i världen dödas i sina egna hemmiljöer på grund av att de har haft ett förhållande med en man – oftast en granne eller på annat sätt en bekant – som har samma kultur, religion och etniska tillhörighet som flickan själv. Uppenbarligen är den här synen på föräktenskapliga förbindelser mycket svår att ta till sig för människor i ett land som Sverige, där den sexuella friheten mer eller mindre är en självklarhet.

Journalister har som bekant oerhört stor makt men just därför också ett stort ansvar. Få andra påståenden om invandrare torde kunna skapa den rasism och främlingsfientlighet som de ovan nämnda formuleringarna är i stånd att göra – på en rasistisk hemsida, Forum mot islamisering, citeras Aftonbladets artikel från den 13 juni 1998 (se ovan).

Jag tror inte att Fadime och andra som har dödats i hederns namn, hade velat att debatten kring deras död skulle förklaras på detta felaktiga vis.

Låt inte de felaktiga förklaringarna till hedersmord, som fått så stor spridning, föröka sig ytterligare och på det sättet förstöra de goda effekter som uppnåtts med hjälp av just journalister!

Rasool Awla (43 år Onsala sociolog och statvetare)