ÅSIKT

----Obs artikeln ställd! ----Jag är på väg mot helvetet

DEBATT

Lasse Carlsson: Många vill arbeta men får inte – nu måste reglerna ändras

Foto: FALLER MELLAN STOLARNA För många av de som inte kan arbeta på grund av sjukdom väntar ett helvete, skriver Lasse Carlsson. Han är själv för frisk för att sjukskrivas men har svårt att arbeta efersom han har problem med ryggen.

Det är ett rent helvete att plågas av sjukdom som INTE läkarna accepterar så länge man har ett arbete med lönebidrag i botten. När sjukdomen gör så att man tvingas lämna arbetet och bli arbetslös accelererar resan mot världen bakom helvetet i raketfart.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Teckning: JOANNA RUBIN DRANGER

Jag står nu på kanten till att ramla mellan stolarna mot en bottenlös avgrund.

Mina läkare tycker att jag är för frisk för att sjukskrivas.

Arbetsförmedlingen (AF) misstänker att det INTE finns något reguljärt arbete enligt deras normer åt mig.

Jag anser att det finns arbeten jag klarar av, både på den reguljära arbetsmarknaden, men framförallt sådana som ligger utanför AF:s normer, OM jag får fortsätta mina påbörjade kiropraktorbehandlingar 1–2 ggr/månad.

Mitt öde avgörs i Tranås dagarna innan VM-finalen i fotboll den 9 juli 2006. Tre veckors utredning på AF:s Rehabiliteringscentrum ligger framför mig.

När AF sagt sitt lär inte mitt ord vara något VÄRT längre. Oavsett hur mycket jag anser att jag kan tillföra statskassan i form av inkomstskatt.

Jag anser att det måste vara bättre för Sverige att jag ges möjlighet att försöka dra mitt strå till stacken än att benen sparkas undan för mig.

Det finns mängder av lediga arbeten som bygger på liten fast lön, plus provision, eller 100 procent provision. Om jag garanteras den A-kassa jag har idag kan jag ta ett sådant arbete. Garantin skall gälla i minst 12 månader. Visar det sig att jag inte når upp till min föregående lön som A-kassan ligger som grund för, skall gamla bidragsnivån gälla vid återgång till arbetslöshet.

Jag skall inte straffas för att jag försöker arbeta. Just detta har drabbat mig redan, i och med att jag tog mitt lönebidragsarbete för fyra år sedan.

Tyvärr är det så att AF inte kan hjälpa mig med denna lösning. Deras regler tillåter inte detta. Endast Sveriges regeringschef Göran Persson kan hjälpa mig genom att ändra på regelverket.

Om borgarna tar makten i september har Fredrik Reinfeldt lovat att straffa mig ännu mer via sänkta bidrag. Sedan, att regelverket gör så oavsett om jag vill, men inte får arbeta, SKITER han i.

Dagens regler som sossarna med Göran Persson i spetsen är ansvariga för han gör ju att jag inte ges möjlighet att försörja mig av egen kraft på sikt. Vore trevligt om Göran och Fredrik kunde ge besked om detta verkligen ska vara de arbetslösas, och eventuellt de sjukas, framtid i 2000-talets Sverige.

Eftersom jag INTE är långtidssjukskriven mer än två år upphör mina kiropraktorbehandlingar, om klinikens bidrag från landstinget börjar tryta efter halvårsskiftet!

Om någon arbetsgivare är intresserad av mina tjänster som anställd hos dem borde det finnas rejält tilltagna bidrag att erhålla från staten. Såvida det INTE blir billigare för staten om jag ramlar mellan stolarna.

I juni månad ska jag försöka se till att så INTE sker, genom att stoppa min egen bekostade medicinering via naturkostmedel. Lyckas jag måste jag sjukskrivas eller så får jag sjukpension.

Det som händer mig och troligen många fler i Sverige stämmer dåligt med vad utredningen ”Samverkan för särskilt utsatta” av Socialstyrelsen 2001 kom fram till.

Regeringen har i anslutning till proposition 1996/97:63 angivit att nödvändigheten är stor av att utnyttja samhällets samlade resurser för att bättre kunna tillgodose enskilda individers behov av olika stödåtgärder. Därav tillkom ovanstående utredning.

Idag är det 2006 – 10 år senare. Staten skickar arbetsvilliga medmänniskor mot en bottenlös avgrund utan att skämmas.

Lasse Carlsson