ÅSIKT

Så gör vi maten till en njutning

DEBATT

Minister Ylva Johansson: Vi satsar en extra miljard på äldrevården nästa år

Forskare har hävdat att vi numera kan räknas som medelålders ända upp till 75 års ålder – så friska är vi som pensionärer.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Vård- och äldre­omsorgsminister Ylva Johansson.

Men när vi blir lite äldre och dessutom blir skröpliga, sjuka, ofta med flera olika sjukdomar samtidigt, då blir vi beroende av vård och omsorg. Eftersom många blir riktigt gamla är det allt fler som får uppleva detta.

Att vi i dag kan räkna med att leva tills vi blir riktigt gamla är ingen belastning för samhället utan en enorm tillgång.

Tack vare välfärdssamhällets fantastiska framgångar har dagens gamla långt överskridit levnadsåldern för sin egen föräldrageneration. Vår hälsa har förbättrats. Många av de sjukdomar man tidigare dog av kan man nu behandla framgångsrikt – cancer, stroke, hjärt- och kärlsjukdomar. Livet för våra äldre kan underlättas tack vare goda möjligheter att ersätta utslitna höftleder, operera starr och behandla diabetes.

Äldreomsorg och äldrevård ska vara värdig och ha hög kvalitet. När vi blir fler gamla, som lever längre och så småningom drabbas av fler sjukdomar, ställer det högre krav på vården och omsorgen, och det är en av de viktigaste politiska uppgifterna idag.

De senaste åren har regeringen tagit flera initiativ för att höja kvalitetsnivån inom äldreomsorgen. Genom en framgångsrik ekonomisk politik finns det dessutom resurser att satsa.

En bestående kvalitetshöjning i äldreomsorgen måste utgå från personalen, som är den absolut viktigaste faktorn för kvalitet. Det handlar inte bara om händer, utan också om hjärta och hjärna. Den dagen då vi som gamla inte klarar oss själva är det helt avgörande för kvaliteten vilket hjärta och vilken hjärna som styr de händer som skall ge oss omsorg. Det krävs att personalen har kunskap och erfarenhet, männi­skokännedom och ömhet, humor och omdöme.

Regeringen och samarbetspartierna har därför anslagit över en miljard kronor till verksamhetsnära kompetensutveckling för anställda inom äldreomsorgen genom Kompetensstegen. I dagsläget har så gott som alla kommuner i Sverige ansökt om statliga pengar till kompetensutveckling och satsningarna kommer med full kraft.

Vi har i nästa års budget utökat satsningen med Kompetensstegen del 2. Under de kommande två åren satsar vi därför på 10 000 utbildningsvikariat per år inom äldreomsorgen, för omfattande grundutbildningar och påbyggnadsutbildningar för personalen.

Det är en omfattande satsning på kompetens för kvalitet i äldreomsorgen. Detta är personalgrupper som traditionellt inte fått utbildningssatsningar eller karriärvägar.

Aftonbladet Debatt har tagit upp matfrågan. Just för att så många av våra gamla bor kvar hemma, och vill bo hemma, så är det viktigt att vi inte förstör deras hälsa och glädje genom att försumma mathållningen. Jag vet att många kommuner satsar på kompetensutveckling i just mat och matsituation.

Vi har från regeringens sida satt matfrågan i fokus, för första gången blir maten i äldreomsorgen föremål för statliga myndigheters arbete.

Socialstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer för maten i äldreomsorgen.

Länsstyrelserna ska granska kommunernas kvalitetsarbete och följa upp riktlinjerna.

Socialstyrelsen ska sammanställa och sprida information om mat och näring.

Mat ska vara en källa till lust, glädje och njutning. Rätt sorts mat har stor betydelse för att kroppen ska fungera, för att klara av rehabilitering och bli frisk, för att vara stark och förhindra fallolyckor. Idag drabbas tiotusentals gamla årligen av fallolyckor, och över tusen gamla dör varje år i samband med fallskador. Bättre mat och näring, som ger starkare och friskare gamla, skulle kunna minska antalet fallolyckor.

Sverige ska bli ett av världens bästa länder att åldras i.

Läs mer

Diskutera

Ylva Johansson , Vård- och äldre­omsorgsminister