ÅSIKT

Ett hälsointyg kan rädda flickor från könsstympning i hemlandet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Désirée Pethrus Engström: Enligt svensk lag kan könsstympning ge upp till fyra års fängelse.

Vi måste med alla till buds stående medel rädda flickor från könsstympning!

Kvinnlig könsstympning och annan hedersrelaterad brottslighet har på nytt aktualiserats i och med Högsbyfallet där en pappa nu står åtalad för könsstympning på sin dotter. Men det är många fler tjejer som blivit utsatta och tyvärr tvingas vi konstatera att sommaren är den tid då det råder ”högsäsong” på hedersrelaterat våld. Rädda Barnen får ett tiotal samtal i veckan från tjejer som känner sig hotade och rädda för att bli skickade till sitt hemland där de riskerar att bli utsatta för könsstympning.

Undersökningar visar att socialtjänstens kunskaper om hedersrelaterat våld är otillräcklig. Flickor uppger att myndigheterna inte tar deras utsatthet på allvar. Kvinnojourer och ideella organisationer är i dag den instans där flickorna får hjälp. Men det kan inte vara endast ideella krafter som ska lösa problemen. Kunskaper om och handlingsplaner för hedersrelaterad brottslighet måste finnas hos myndigheter som socialtjänsten och polisen.

Enligt svensk lag kan könsstympning ge upp till fyra års fängelse och sedan lagen skärptes 1999 kan personer dömas i Sverige även om brottet begåtts utomlands. Skärpningen av lagen är ett steg i rätt riktning, men det förhind-rar inte att brott sker utanför Sverige. Det är inte alltid flickans närmast anhöriga som vill att ingreppet genomförs. Ofta är det mer avlägsna släktingar i hemlandet som vill hålla fast vid dessa hedersnormer. Det krävs ett stöd för de föräldrar som faktiskt vill skydda sina barn när de reser till hemlandet.

För att skydda flickor från att utsättas för könsstympning föreslår vi enligt fransk modell ett ”hälsointyg”. Hälsointyget ska tydligt visa att könsstympning är förbjudet enligt svensk lag. Intyget ska också visa att föräldrarna har ansvaret för flickan och således kan dömas enligt svensk lag även om könsstympning sker i annat land än Sverige. Släkten hemma kommer således att skada föräldrarna och göra dem till brottslingar i Sverige.

Den sista juni kommer Socialstyrelsen att avsluta det tillfälliga uppdraget som handlar om att öka kunskaperna om kvinnlig könsstympning.

Vem, om någon, som kommer att ha ansvaret för frågan efter den sista juni är oklart. Ingreppen på flickornas kroppar kommer inte att upphöra, och de flickor som utsätts för könsstympning blir skadade för livet.

Vi får inte blunda för att flickor i Sverige utsätts för detta avskyvärda ingrepp. Nu måste alla metoder prövas så att skändningen av flickors kroppar stoppas.