Sista grönområdet i Farsta bebyggs med lyxvillor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Utrymmet för allmänheten krymper. Vi har de senaste dagarna fått bevittna hur politikerna gång på gång kör över oss i sin iver att tjäna pengar. Den nya lagen om strandskydd som trädde i kraft den första juli i år skulle särskilt skydda stränderna i de mest exploaterade områdena. Trots detta planerar politikerna i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad att bebygga området runt Drevviken i Farsta. Farsta måste väl ändå vara Stockholms mest exploaterade område vid det här laget.

Att man nu siktar in sig på det sista grönområdet i sin omnejd – den vackra ekskogen och strövområdet väster om Drevviken – förvånar mig inte alls. Det gör mig illamående. Ett vackert berg klätt i ekskog som dessutom klassats som en ekologiskt känslig zon av internationell betydelse. Kulturhistoriskt intressanta stugor från andra världskriget finns bevarade på denna plats. Nu vill man riva stugorna för att bebygga området med lyxvillor. Kulturhistorisk bebyggelse, hotade djur- och växtarter, Farstabornas rätt till sitt sista strövområde får stå tillbaka.

Sara Sebelius Hökarängens friluftsförening

Publisert: