Kyrkorna kan ge plats åt muslimer

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Helen Törnqvist: Gemenskap motverkar islamofobi

Fredagsbön Här, i Stockholms moské, har muslimer en egen lokal. Men på andra platser är det svårt att hitta lokaler. Helen Törnqvist föreslår att Svenska kyrkan bistår genom att hyra ut samlingslokaler.
Foto: Foto: MATS STRAND
Fredagsbön Här, i Stockholms moské, har muslimer en egen lokal. Men på andra platser är det svårt att hitta lokaler. Helen Törnqvist föreslår att Svenska kyrkan bistår genom att hyra ut samlingslokaler.

Svenska kyrkan ska vara en öppen kyrka. Religionsdialoger med andra religiösa samfund skapar värdefulla möten och kan gynna integration och förståelse.

Fördomar mellan religioner kan förebyggas genom möten då individer från olika religioner träffas. Vi lär känna varandra och inser att vi har mycket gemensamt. En förståelse föds. När sedan församlingsmedlemmarna möter fördomar i vardagen på skola och jobb kan de stå upp emot dessa.

Islamofobi lever tyvärr i vardagen. Inte blir det bättre av Sarkozys burka-förbud eller minaret-omröstningar i Schweiz. Nu måste de goda, öppna krafterna stå upp mot fördomar och fobier. Muslim betyder inte terrorist. Koranskola betyder inte rabblande av jihad-verser. Muslimsk flicka är inte samma sak som omskuren hedersförtryckt med slöjtvång. Det finns fundamentalister inom alla religioner och jag tar avstånd från dessa. Men med en öppenhet mot andra religiösa samfund kan Svenska kyrkan spela en ännu större roll i integrationsprocessen i Sverige. En undersökning av Kyrkans Tidning visade nämligen i våras att i de kommuner där störst religiös aktivitet rådde var integrationen också som störst. I församlingen får du ett nätverk eftersom du lär känna folk. Genom ett brett ekumeniskt arbete motverkas islamofobi, kristofobi, antisemitism och annan religionsbaserad förföljelse.

Det arbete som pågår mellan kyrkor och synagogor eller moskéer bör fortsatt synliggöras och uppmuntras. När det är svårt att få en lokal för en islamisk förening bör Svenska kyrkan bistå. Altaret är till för den kristna församlingen, men ofta finns underutnyttjade lokaler runtomkring, såsom samlingssal eller möteslokaler. Dessa kan vid behov hyras ut till islamiska föreningar för bönestunder och föreningsverksamhet.

Ibland kan den religiösa dialogen vara en nyckel till framgång och samarbete. Efter bilbränder och stenkastning i Marseille stävjades dessa tack vare samarbete. Där förde nämligen de religiösa ledarna en dialog med sina medlemmar parallellt med att polis och samhällets övriga instanser agerade. Genom att sträcka ut en hand till andra religiösa samfund, synliggöra människors engagemang och bejaka det kan inkludering ske även i Sverige. En öppen kyrka ger öppna besökare och ett öppet samhälle.

Helen Törnqvist, Centerpartiet Kandidat till kyrkomötet

Publicerad: