Debatt

Alliansen: Vi skapar en trygg väg tillbaka

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Allianspartierna svarar på kritiken om sjukförsäkringen

Den rödgröna oppositionen hävdar i en debattartikel i Aftonbladet den 17 september att människor inte kan känna sig trygga med de insatser regeringen gör för långtidssjukskrivna.

Sanningen är den rakt motsatta.

Stöd till sjuka kan ges i olika former. Å ena sidan kan man passivt betala ut bidrag, precis som socialdemokraterna gjorde under 12 år. Å andra sidan kan man sätta in aktiva och skräddarsydda åtgärder för att hjälpa människor tillbaka i arbete.

Alliansen har valt den sistnämnda vägen.

Det innebär att vi har en politik för att bryta långa passiva sjukskrivningar och i förlängningen hindra att många drabbas av ett permanent utanförskap, så att fler kan återvända till arbetsmarknaden. Passiva utbetalningar och en vänta och se-mentalitet är ingen långsiktig lösning.

Tydligen har socialdemokraterna och oppositionen redan glömt bort hur det var innan 2006. Då förtidspensionerades människor på löpande band till knappa ersättningsnivåer och ett livslångt utanförskap.

Om politiken redan vid denna tidpunkt hade inriktats på aktivitet och rehabiliteringsinsatser skulle många i den här gruppen inte ha hamnat utanför. De skulle fortfarande ha haft en fot inne på arbetsmarknaden.

Det krävs intensiva insatser om man realistiskt ska kunna räkna med att personer som varit borta länge ska kunna återfå sin arbetsförmåga. Därför bygger vi nu en bro mellan sjukförsäkringen och den arbetslivsinriktade rehabilitering som Arbetsförmedlingen kan erbjuda.

Det handlar om rehabilitering, jobbcoachning, arbetsträning och individuellt anpassade åtgärder till varje enskild person. Det är detta vi erbjuder dem som förbrukat sina sjukpenningdagar eller vars tidsbegränsade sjukersättning upphör.

Totalt satsar vi 17 miljarder kronor samtidigt som vi har infört en garanti för medicinsk rehabilitering. Vad har den rödgröna oppositionen att erbjuda?

Det är naturligt att det finns en oro hos dem vars sjukskrivningsdagar tar slut efter årsskiftet om hur deras framtid kommer att se ut. Men låt oss då vara tydliga med att ingen kommer att ställas på bar backe.

Den som är berättigad till A-kassa får sitt ekonomiska stöd därifrån, är man inte det får man ersättning från det arbetsmarknadspolitiska program man är delaktig i. Den som är för sjuk för att kunna delta i arbetslivsinriktad rehabilitering kommer vara berättigad till sjukpeng.

Att göra som oppositionen och försöka ta politiska poänger på att få människor att känna sig otrygga är ganska smaklöst. Det är rent av cyniskt att medvetet, helt i onödan, oroa och till och med skrämma människor i partipolitiska syften.

Om den rödgröna oppositionen menar allvar med sitt påstående i artikeln, att det krävs hjälp för att komma tillbaka till arbete, borde de vara mer än nöjda med att vi nu gör det möjligt för långtidssjukskrivna att få ett friskare liv och just komma tillbaka i arbete.

Aldrig tidigare har en så stor satsning på rehabilitering gjorts som nu.

Gunnar Axén
Solveig Zander
Ulf Nilsson
Lars Gustafsson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik