Debatt

Schyman verkar desperat

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Roland Utbult (FP) svarar Gudrun Schyman

Foto: Patrik Svedberg
Roland Utbult, kandidat till Europaparlamentet, plats nr 8 på Folkpartiets EU-valsedel.

Gudrun Schyman, Feministiskt Initiativ (Fi) går till angrepp mot mig i Aftonbladet 3 juni. Hon ifrågasätter min vilja att sänka antalet oönskade graviditeter i Sverige. Hon hänvisar till olika citat från de debattartiklar jag skrivit de senaste åren, gissningsvis för att visa att min syn skulle vara värd kritik.

Fokus ligger för mig inte på att arbeta mot aborter men på att förebygga oönskade graviditeter. Dels ur en medmänsklig synvinkel och dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Regeringen har tillsatt en utredning med just nämnda mål. Liksom riksdagen vill det. Jag tror faktiskt att en överväldigande majoritet av svenskar anser att det är bättre med färre oönskade graviditeter, då de just är – oönskade.

Ett annat område där Gudrun Schyman angriper mig är frågan om det sexuella risktagandet bland framför allt ungdomar. Jag menar att det är viktigt att vi får ett balanserat folkhälsoperspektiv som lyfter fram sexualiteten som något positivt men samtidigtinformerar om de risker som finns i ett alltför stort risktagande.

Låt mig citera Gudrun Schyman själv där hon, tillsammans med några tidigare partivänner i vänsterpartiet, skrev en motion 1992 med följande innehåll: "Folkhälsoinstitutet arbetar visserligen med ett abortförebyggande program men har inget övergripande samhällsansvar för detta. Vi föreslår att en enhet inrättas -- antingen under Socialstyrelsen eller Folkhälsoinstitutet -- som har ett kontinuerligt, nationellt och övergripande ansvar för det abortförebyggande arbetet."

Mot denna bakgrund är gårdagens utspel från Gudrun Schyman motsägelsefullt och tyder på en viss desperation inför valet på söndag. Kanske skäms Gudrun för sina tidigare åsikter. Jag skäms inte för mina synpunkter och låter gärna väljarna bedöma vem de hellre vill se representera dem i Bryssel; Gudrun Schyman eller undertecknad.

Roland Utbult (FP), kandidat till Europaparlamentet