Dags att göra föräldraskapet jämställt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I början av april deklarerade moderaternas nya jämställdhetspolitiska talesperson Hillevi Engström att hon kan tänka sig att arbeta för en tredje ”pappamånad” i föräldraförsäkringen. Förslaget möttes genast av protester från hennes partimedlemmar som hellre ser att föräldrarna får bestämma över uttaget själva. 
 

Ett par dagar senare skrev Aftonbladets krönikör Elisabet Höglund sin andra krönika om en pappa som slåss mot myndigheter och domstolar för att över huvudtaget få träffa sin son. ”Roger”, som han kallas, vittnar om hur han blir ifrågasatt som pappa av både socialtjänst och domstol utan att mamman blir ifrågasatt. Enda anledningen till att han tvingas ta upp kampen med myndigheterna är att mamman inte vill att han ska vara vårdnadshavare. Eftersom de inte var gifta när deras son föddes är det hon som bestämmer allt. Allt från om även ”Roger” ska vara vårdnadshavare till om deras son ska få träffa sin pappa över huvudtaget. 
Man kan uppfatta Hillevi Engströms jämställdhetsmål och verkligheten som ”Roger” befinner sig i som två helt olika frågor. Men det är det inte. Och det är inte svårt att som nybliven pappa bli splittrad när politiker är beredda att lagstifta om att pappor ska ta ut föräldradagar, när man som pappa i nästa stund inte ens kan vara säker på att man blir vårdnadshavare om sitt barn. 
För att man ska ha rätt att ta ut föräldradagar måste man vara vårdnadshavare. Omkring två tredjedelar av alla nyblivna pappor är inte vårdnadshavare från början eftersom det är äktenskapet som reglerar om även pappan ska bli vårdnadshavare. Det förefaller både mer tidsenligt och lämpligt att vårdnaden följer föräldraskapet istället för äktenskapet. Detta då föräldrarna har ett gemensamt ansvar om sitt barn. Dessutom går det inte att lagstifta om vem av föräldrarna som är bäst lämpad att ta hand om ett barn. Båda kan vara lika lämpliga eller olämpliga. Genom att barnet från början har två vårdnadshavare har man stärkt barnets skydd om någon av föräldrarna inte är lämplig. 
Att förslaget om att vårdnaden ska följa föräldraskapet dessutom ligger i linje med barnkonventionens intentioner gör det inte mindre angeläget. Det visar också att nuvarande lagstiftning är uråldrig och behöver ses över för att stärka barnens rättigheter.
Det parti som först presenterar ett seriöst förslag om ett jämställt föräldraskap där även pappor ska vara vårdnadshavare oavsett om föräldrarna ingått äktenskap eller inte är även det parti som får störst trovärdighet i debatten om föräldradagarna. Detta oavsett om det handlar om tre ”pappamånader”, en tredelad föräldraförsäkring eller om man anser att föräldrarna ska välja själva. En modern familjepolitik bygger på att ge båda föräldrarna förutsättningar att vara delaktiga och få möjlighet att ta ansvar på samma villkor oavsett om det är mamma eller pappa man är. Oavsett om man ingått äktenskap med varandra eller inte.  

Hanns Boris

Samhällsdebattör för ett jämställt föräldraskap

Publisert: