Myndigheten agerar som en rättshaverist

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

SDU: Vi förväntar oss att Ungdomsstyrelsen behandlar oss som alla andra

Gustav Kasselstrand, förbundsordförande i SDU, hävdar att Ungdomsstyrelsen förhalar ärendet.
Gustav Kasselstrand, förbundsordförande i SDU, hävdar att Ungdomsstyrelsen förhalar ärendet.

Efter att Ungdomsstyrelsen i januari i år valde att avslå SDU:s ansökan om organisationsbidrag, har fallet tagit många ytterligare turer på skatte­betalarnas bekostnad. Det är ett fall där en myndighet fungerat som enskilda statsanställdas maktmedel i en kampanj riktad mot ett politiskt ungdomsförbund. Och det har skett med dåvarande generaldirektörens goda minne.

Organisationsbidraget betalas ut av Ungdomsstyrelsen (US) till riksdagspartiernas ungdomsförbund – alla utom SD:s, som därför får klara sig utan statligt stöd. När US beslutar om bidraget ska de använda sig av en förordning som regeringen utfärdat. I beslutet för SDU anför man i stället avslagsgrunder som saknar stöd i såväl bestämmelser som praxis. I möten och via medier blir det uppenbart att man från myndighetens håll beviljar och avslår bidrag på ett sätt som inte behandlar organisationerna likvärdigt. Vid en närmare genomgång visar det sig att man heller inte vill redovisa några särskilda avslagsskäl i fallet SDU utan hänvisar till en sammantagen bedömning, vilket är rättsosäkert och öppnar för godtyckliga bedömningar. Dessutom förser man sina beslut med överklagandeförbud.

SDU valde trots det att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten kom fram till att US bröt mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter när de hävdade att deras beslut inte går att överklaga.

Förvaltningslagen säger att US ska handlägga ärenden så snabbt, billigt och skyndsamt som möjligt. Myndigheten ska underlätta för den enskilde att ha med den att göra.

När SDU begärt ut allmänna handlingar har man fått avslag på grunder som inte kan beskrivas som annat än rena bortförklaringar. Besluten undertecknades av dåvarande general­direktör och en jurist vid myndigheten, den senare aktiv folkpartist och på Facebook medlem i gruppen ”Sverige­demokraterna i riksdagen - Nej tack!”.

Både Kammarrätten och Justitieombudsmannen gick på SDU:s linje. Ungdomsstyrelsen valde, trots att de hade fel i sak och trots att handlingarna vid det här laget redan var utlämnade, att överklaga kammarrättsbeslutet.

Överklagandet avvisades dock av Högsta Förvaltningsdomstolen, med hänvisning till processuella regler som US stab av jurister rimlig­en måste känna till.

Efter att Förvaltningsrätten kommit fram till att US brutit mot Europakonventionen återförvisades ärendet till US, för att de skulle genomföra vissa formaliteter de är skyldiga att göra men tidigare struntat i. Det borde ha tagit en arbetsdag. I stället kom myndigheten med ännu en dödfödd överklagan, denna gång på domstolens beslut. Den 26 augusti kom Kammarrättens svar: målet ska prövas i den ordinarie domstolen, precis som var tänkt från början. Den enda effekten blev ytterligare kostnader och att målets avgörande försköts ytterligare två månader.

Det är uppenbart för alla att Ungdomsstyrelsen sysslar med klassiskt rättshaveri.

Utöver att sinka en viktig förvaltningsrättslig process belastar Ungdomsstyrelsen också skattebetalarna med stora kostnader. Detta gör man gång på gång - inte för att man tror sig ha möjlighet att vinna i sak utan för att förhala processen och försvåra för SDU att få det statliga bidrag som förbundet sökt.

Det är ovärdigt en rättsstat att en myndighet med uppdrag att stötta ungdomsverksamhet i stället utnyttjar det juridiska systemet till att sabotera för en särskild ungdomsförening. Enskilda tjänstemäns privata politiska preferenser kan inte få ligga till grund för statliga myndigheters beslut. Vi vädjar därför till den nya generaldirektör­en Alice Bah Kuhnke att skapa rättning i ledet och se till att SDU likt alla andra också får en rättvis och objektiv behandling.

Gustav Kasselstrand

Eric Myrin

Henrik Vinge

Publicerad: