ÅSIKT

Förmågan att leda sig själv behövs mer än någonsin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Svar till Åse Karlén och Ylva Sjöstrand angående Ledaren i Mig:

Vi tror att det är viktigt att barn kan ta ansvar, jobba mot mål som skolan och de själva satt upp, att både kunna lyssna till andra och själva uttrycka sig. Framför allt handlar det om att kunna samarbeta. Det är detta Ledaren i Mig syftar till. Ledaren i Mig utvecklades år 1999 på en skola där rektorn tillsammans med föräldrar och personal såg att De 7 Goda Vanorna kunde göra nytta. Idag arbetar1600 skolor i 30 länder med Ledaren i Mig.

Ledaren i Mig är inget fostringsprogram. Fostrar era barn gör ni föräldrar bäst själva. Däremot stöttar verktygen de icke kognitiva förmågor (social kompetens) som skolan enligt läroplan Lgr 11 kap 1 & 2 är ansvariga för att utveckla hos eleverna.

Ledaren i Mig tar inte tid från annan undervisning men ger lärarna verktyg att träna eleverna i förmågor som att ta initiativ, uppskatta olikheter och jobba tillsammans. Vi stöttar och stärker skolpersonalen under tre års tid som en del av vårt uppdrag. Men det är skolan som själv beslutar i vilken i takt och på vilket sätt verktygen ska användas.

Ledaren i Mig lyfter fram varje individs potential. Alla är bra men på olika sätt. Inte bara i att nå akademiska resultat. Att få lära sig att ta ansvar över sig själv, att kunna påverka i klassummet och våga uttrycka åsikter är viktigare än någonsin och hänger ihop med det lärande som pågår varje dag i skolan. Om eleverna känner sig delaktiga och ansvariga, ökar motivationen och det leder till bättre resultat för såväl individen som för hela skolan.

Lärare och skolpersonal är viktiga i vårt samhälle och förtjänar vidareutbildning, precis som andra yrkesgrupper. Kostnaden är 2 000 kr per personal och år i tre år. Att inte satsa på lärarna vore detsamma som att överge barnen.

Roger Sandberg

Ansvarig för Ledaren i Mig på FranklinCovey Sverige