Debatt

L: Nu är det dags för vår reform för vården

Debattörer: Vi kommer bevaka att primärvården förändras enligt Januariavtalet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inför valet lade vi liberaler lade fram ett finansierat paket för en rejäl reform – ett primärvårdslyft. I december väntas förslaget läggas fram. Liberalerna ämnar har höga krav på innehållet – vi bevakar att intentionerna om valfrihet, tillgänglighet och kontinuitet uppfylls, skriver Jonas Andersson, Anna Starbrink och Gilbert Tribo (L).
Inför valet lade vi liberaler lade fram ett finansierat paket för en rejäl reform – ett primärvårdslyft. I december väntas förslaget läggas fram. Liberalerna ämnar har höga krav på innehållet – vi bevakar att intentionerna om valfrihet, tillgänglighet och kontinuitet uppfylls, skriver Jonas Andersson, Anna Starbrink och Gilbert Tribo (L).

DEBATT

DEBATT. Alla vill att vården ska fungera när vi behöver den. Och de flesta känner nog trygghet i kontinuitet – husläkaren som du själv har valt, distriktssköterskan som du känner igen, vårdcentralen som ligger nära.

Behovet att utveckla denna nära vård – det som i vårdorganisationen kallas primärvård – är stort och allmänt efterfrågat.

Inför valet lade vi liberaler lade fram ett finansierat paket för en rejäl reform – ett primärvårdslyft. I december väntas förslaget läggas fram. Liberalerna ämnar har höga krav på innehållet – vi bevakar att intentionerna om valfrihet, tillgänglighet och kontinuitet uppfylls.

Det är i primärvården som vårdens hälsofrämjande uppdrag primärt kan uppfyllas för de flesta människor. Det är på vårdcentralen du kan upptäcka hälsoproblem i tid. Det är hos den egna husläkaren som inte minst äldre människor kan få en kontinuerlig vårdkontakt och en guide vidare, om och när du behöver specialistvård.

Tyvärr brister både tillgänglighet och kontinuitet i dag. Alltför få har en fast vårdkontakt – och även om du är listad på en läkare är det ofta ett val du inte själv gjort, eller inte ens känner till.

Bara 2 av 5 svenskar har en fast läkare (Novus för Läkarförbundet). Andelen äldre som upplever sig ha en fast läkarkontakt minskade från 67 till 60 procent mellan 2014 och 2017; Stockholms län är bäst i Sverige med 76 procent, men det är fortfarande alldeles för lågt (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys).

En primärvårdsreform står nu på agendan tack vare Liberalernas medverkan i Januariavtalet. ”Rätten till en fast läkarkontakt säkras. Det ska bli attraktivt för läkare att arbeta i primärvården och därigenom öka tillgänglighet och valfrihet. Det ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden.”

Nu väntar sig Liberalerna att det sätts resurser och handling bakom de orden.

  • Fast husläkare som grunden i den starka primärvården: Husläkaren ska kunna ta ett helhetsansvar för patienten. Du ska känna din läkare, och din läkare ska känna dig. Runt husläkaren organiserar sig teamet med alla kompetenser som kan behövas: sjuksköterska, dietist, psykolog, fysioterapeut... Helhetsansvaret måste också innebära uppdrag och möjlighet att också på allvar fungera som en guide i vården utanför och bortom vårdcentralen – särskilt viktigt för multisjuka och äldre med många vårdkontakter och behov av specialistvård. För Liberalerna är det självklart att du inte bara ska tilldelas en fast läkarkontakt – du ska kunna få välja din egen husläkare. Det krävs en lagreglering av patientens rätt att välja sin – och av läkarens rätt att sätta ett tak för att kunna ge alla patienter ett gott omhändertagande.
  • Regionala och nationella resurser. Regionerna behöver se till att primärvårdens andel av sjukvårdens budget ökar. Processen att flytta vård ut från de stora sjukhusen måste fortsätta. Men det krävs också nationella tillskott för att stötta omställningen. Liberalerna gick till val på ett statligt primärvårdslyft som kopplas till att regionerna ökar sin egen grundfinansiering. Här krävs fortsatta och skyndsamma samtal.
  • Jämlik vård. Resurserna måste både främja jämlikhet och tillgänglighet för att primärvården ska kunna ta sitt utökade ansvar. En stor andel av den ekonomiska ersättningen bör utgå från den enskilde patientens vårdbehov utifrån index med bl.a. ålder, inkomst och utbildningsnivå. Möjligheten för patienter att snabbt få hjälp - helst samma eller nästa dag - ska också premieras med rörlig besöksersättning. Dessa ersättningssystem bör utformas i bred enighet i varje region.
  • Digitalisering. Framtidens primärvård måste kunna möta patienterna både fysiskt och digitalt – och gärna i en kombination. Omställningsstöd och ersättningssystem bör utformas så att patienter kan få besöka sin egen husläkare och vårdcentral på distans via t ex video eller chatt. Kopplat till den egna vårdcentralen innebär det en högre grad av patientsäkerhet, kontinuitet och även effektivitet när mer tid frigörs för de patienter som behöver fysiska besök.
  • Fler husläkare. En starkare primärvård blir en mer attraktiv arbetsplats. Utbildningen av allmänspecialister måste utökas och andra specialiteter bli en del av primärvården. Även här krävs ett samarbete och gemensam finansiering från regioner och stat.
  • Forskande husläkare. Svensk primärvårdsforskning bör stärkas i samarbete med de medicinska fakulteterna – det stärker också attraktiviteten i yrket.
  • Samverkan. Primärvården ska kunna arbeta tätt med både specialistvård och kommunal omsorg och socialtjänst. Former för tätaste integrerat samarbete inte minst kring äldre multisjuka, men även unga med psykisk ohälsa, måste utvecklas.

Liberalerna är beredda att medverka till en riktig primärvårdsreform – det är dags att uppfylla Januariavtalet även på denna punkt.


Jonas Andersson, hälso- och sjukvårdsregionråd Västra Götaland (L)
Anna Starbrink, hälso- och sjukvrådsregionråd Stockholm (L)
Gilbert Tribo, hälso- och sjukvårdsregionråd Skåne (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Liberalerna

LÄS VIDARE

REPLIK. Primärvården är inte ”er” reform, liberaler

ÄMNEN I ARTIKELN

Liberalerna

Vård & omsorg

Sjukvård

Vårdpolitik

Januariavtalet (JA)

Anna Starbrink

Stockholm