Debatt

Vi svenskar kan ändra hela EU:s klimatpolitik

Pär Holmgren: Jag bjuder in EU-parlamentariker till ett samarbete

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag kommer att skicka ut en inbjudan till svenskarna i EU-parlamentets miljöutskott om att bilda en arbetsgrupp över partigränserna för höjda klimatmål på minst 65–70 procent, skriver Pär Holmgren.
Jag kommer att skicka ut en inbjudan till svenskarna i EU-parlamentets miljöutskott om att bilda en arbetsgrupp över partigränserna för höjda klimatmål på minst 65–70 procent, skriver Pär Holmgren.

DEBATT

DEBATT. Valrörelsen till EU-parlamentet var tuff, precis som den ska vara. Men nu när valrörelsen är över vill våra väljare framförallt att vi nyvalda EU-parlamentariker ska åstadkomma skillnad. I frågor som är viktiga för oss alla bör vi samarbeta. En sådan fråga är klimatet. 

Aldrig förr har så många svenskar suttit i EU-parlamentets Miljöutskott. Hela fem stycken ordinarie ledamöter är svenskar och flera av oss har även fått mycket framträdande positioner i våra respektive partigrupper. Tillsammans representerar vi de största partigrupperna inom EU-samarbetet.

Med denna stora representation i Miljöutskottet skulle svenskarna tillsammans kunna ändra hela EU:s klimatpolitik. 

Ingen fråga är viktigare än att klimatpolitiken de närmaste tio åren går i linje med vad vetenskapen kräver för att vi ska nå Parisavtalet. Den tillträdande kommissionen vill se en höjning av klimatmålen till 2030 från 40 till 50–55 procent. Detta är långt under vad vetenskapen kräver.

Lite förenklat kan man säga att EU-kommissionens höjning i bästa fall ger oss tre graders uppvärmning i stället för fyra. Parisavtalet kräver dock att den globala uppvärmningen hamnar långt under två grader. 

Här skulle svenskarna gemensamt kunna göra en insats för klimatmål som går i linje med vad vetenskapen kräver.

Det låter kanske som små skillnader; två eller tre eller fyra grader. Men, tro mig, få kommer att vilja leva i en värld med tre graders uppvärmning. Bara de senaste åren har vi sett hur klimatförändringarna lett till flyktingkriser, rekordtemperaturer, bränder, torka och ett smältande Arktis. Det är följder av ungefär en grads uppvärmning.

Att chansa på att vi kan klara tre graders uppvärmning vore galenskap. 

Jag bjuder därför in alla svenskar i Miljöutskottet – Malin Björk, Fredrick Federley, Jytte Guteland, Karin Karlsbro och Jessica Polfjärd – till ett partiöverskridande samarbete för att höja EU:s klimatmål till den nivå som vetenskapen kräver. 

Vad är då i linje med vetenskapen? För att ha så stor sannolikhet att nå Parisavtalet som möjligt vore det bästa att sluta med alla utsläpp av växthusgaser i morgon. Detta är dock inte politiskt möjligt och kanske inte ens önskvärt. En utsläppsminskning på 65–70 procent till 2030 (jämfört med 1990) är dock helt realistisk.

Detta är också en trolig miniminivå för att nå Parisavtalet och vad som förespråkas av miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och CAN Europe. Med lägre mål än så bör vi dock redan nu förbereda oss för att vi misslyckas med Parisavtalet.  

Jag kommer att skicka ut en inbjudan till svenskarna i EU-parlamentets miljöutskott om att bilda en arbetsgrupp över partigränserna för höjda klimatmål på minst 65–70 procent. Skulle vi kunna enas om detta mål bör vi svenskar i kraft av starka positioner i våra respektive partigrupper ha mycket goda chanser att höja klimatmålen.

Detta skulle framförallt ha stor påverkan om de tre största grupperna – Socialdemokraterna, den liberala gruppen och högergruppen – antog höjda klimatmål.

Exempelvis är Fredrick Federley och Jytte Guteland de mest framträdande parlamentarikerna på miljöområdet inom sina partigrupper och bör ha stora möjligheter att ändra sina respektive partigruppers positioner. 

De svenska partierna tycker olika om mycket, och så ska det vara. Våra vägar för hur vi ska uppnå Parisavtalet kommer att skilja sig åt. Några kommer förespråka mer kärnkraft, andra mer förnybart. Vissa kommer betona individens ansvar, andra fördelningspolitikens roll i klimatfrågan.

Men vi bör tillsammans kunna komma överens om en klimatpolitik som är i linje med vetenskapen – sedan kan vi fortsätta debattera om hur vi tar oss dit. 

Min förhoppning är att jag och mina kollegor i de andra svenska partierna kan enas om en mer ambitiös klimatpolitik. Det är vi skyldiga oss själva och kommande generationer. 


Pär Holmgren, EU-parlamentariker och meteorolog


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

ANNONS

Undernäring dödar barn - din gåva kan rädda liv.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimatförändringarna

LÄS VIDARE

REPLIK. Gärna samarbete - men inte utan kärnkraften

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Pär Holmgren

Miljöpartiet

Fredrick Federley

Jytte Guteland

Karin Karlsbro

EU