Låt inte försvaret bli en politisk tuppfäktning

Centerpartiet: Vi vädjar till alla partier att ta sitt ansvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Sveriges säkerhet kräver ansvarstagande partier och politisk samling, inte politisk tuppfäktning om detaljer. Vi förutsätter därför att de partier som nu kommer ingå i de fortsatta försvarsöverläggningarna vill bidra med just det, skriver  Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström (C).
Sveriges säkerhet kräver ansvarstagande partier och politisk samling, inte politisk tuppfäktning om detaljer. Vi förutsätter därför att de partier som nu kommer ingå i de fortsatta försvarsöverläggningarna vill bidra med just det, skriver Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström (C).

DEBATT. Centerpartiet vädjar till alla partier att ta sitt ansvar och inte lämna de kommande samtalen om försvarets budget, så att vi säkrar ett bättre försvar av vårt land. I dessa oroliga tider är det viktigt att skicka en signal till omvärlden att Sverige står enat.

84 miljarder kronor, så högt kommer Försvarsmaktens anslag vara vid utgången av 2025. Det innebär ett historiskt stort tillskott de kommande åren och motsvarar det som Försvarsberedningen kom fram till att det militära försvaret behöver.

Centerpartiet, Liberalerna och regeringen kom i höstas överens om att skjuta till mer pengar till försvaret. Vi planerar att öka försvarsbudgeten med 5 miljarder kronor mer per år mellan 2022 och 2025. Denna ökning var något som Centerpartiet drev målmedvetet och aktivt i förhandlingarna som en av våra viktiga prioriteringar.

Utan oss är det troligt att det inte hade blivit några mer pengar till försvaret, för det var inte regeringens prioritering. Vi är glada att det nu finns en bred samsyn i Sveriges riksdag om mer pengar till militära försvaret i enlighet med försvarsberedningens förslag. Nu återstår att säkerställa mer pengar till det civila försvaret, till alla de kommuner och regioner som har den viktiga uppgiften att bygga motståndskraft i lokalsamhällena och därigenom stärka totalförsvarets samlade och krigsavhållande förmåga.

Mer pengar behövs verkligen för att försvaret av vårt land ska bli bättre. Omkring oss ser vi en värld där auktoritära ledare i nationalismens namn skruvar upp både retorik och handlingar. Vi ser en värld där allt fler länder, med Kina och Ryssland i spetsen, ifrågasätter och underminerar de internationella spelregler som bidragit till både fred och säkerhet, ökat välstånd och förutsägbarhet under lång tid.

Globalt pågår en ekonomisk, politisk och militär tyngdpunktsförskjutning mot Asien, inte minst mot Kina. Till och med i Sverige har vi under hösten sett Kinas aggressiva maktspråk rikta sig mot vår yttrandefrihet och en av svenska regeringens ministrar, med hot om vedergällning om vi inte ändrar oss. Konfliktnivån i Mellanöstern ställer oss nu inför nya utmaningar. I vårt närområde har Ryssland olagligen annekterat Krimhalvön från Ukraina och hotar våra grannländer med militärt våld samtidigt som de riktar kärnvapenbestuckna Iskanderrobotar mot Europa.

Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det är jobbigt att veta, men det är den säkerhetspolitiska miljö vi befinner oss i, och måste anpassa oss till. Krigsdugligheten i krigsförbanden behöver därför öka över hela landet i enlighet med helheten i försvarsberedningens förslag.

I dessa oroliga tider är den enskilt viktigaste säkerhetspolitiska signalen att skicka till vår omvärld att Sverige står enat, att vi inte ger efter för hot och påtryckningar. Sveriges säkerhet kräver därför ansvarstagande partier och politisk samling, inte politisk tuppfäktning om detaljer. Vi förutsätter därför att de partier som nu kommer ingå i de fortsatta försvarsöverläggningarna vill bidra med just det och är beredda att stanna kvar vid bordet, så vi kan få ut så mycket av försvarsberedningens samlade förslag och ekonomiska tillskott som bara möjligt. Vårt försvar och vårt land behöver det.


Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson
Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE