Misstron ökar när samhället sviker

Stefan Löfven: Så ska socialdemokratin ta sitt ansvar för att klara Sveriges problem

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det missnöje och den misstro som finns på många håll i dag, tvivlen på om Sverige klarar av de problem som vi upplever i vår vardag, har ofta att göra med att samhället har dragit sig tillbaka, skriver Stefan Löfven.
Det missnöje och den misstro som finns på många håll i dag, tvivlen på om Sverige klarar av de problem som vi upplever i vår vardag, har ofta att göra med att samhället har dragit sig tillbaka, skriver Stefan Löfven.

DEBATT. Sverige har gjort en otrolig resa de senaste hundra åren. Många av oss lever liv som våra morföräldrar knappt kunde föreställa sig och vi bor i ett land som vi har all anledning att vara stolta över.

Socialdemokratin har byggt Sverige starkare, med breda välfärdsreformer och med värderingar om plikt, rätt, skötsamhet, solidaritet, jämlikhet och jämställdhet. Alltid med den fasta övertygelsen om att framtiden kan bli bättre – den är vår att forma.

Sedan den regering jag leder först tillträdde 2014 har vi ändrat riktningen för Sverige. Vi har vänt underskott till överskott i ekonomin och investerat i hela landet.

Arbetslösheten har pressats tillbaka, vi har mer än fördubblat satsningarna på klimatomställningen och rustat välfärden med ökade resurser och fler anställda. Vi har förbättrat pensionärernas ekonomi, stärkt löntagarnas rättigheter genom att bland annat riva upp lex Laval och därmed återinföra rätten för svenska fackföreningar att ta striden för kollektivavtal.

Vi har gått i bräschen för ökad jämställdhet med bland annat flera initiativ till en mer modern föräldraförsäkring, och stärker barns rättigheter genom att barnkonventionen nästa år blir lag. Men mer behöver göras.

När vi nu kliver in i ett nytt årtionde har vi en rad samhällsproblem som vi behöver lösa.

Det missnöje och den misstro som finns på många håll i dag, tvivlen på om Sverige klarar av de problem som vi upplever i vår vardag, har ofta att göra med att samhället har dragit sig tillbaka.

Vi har gängkriminalitet och skjutningar, och allt för långa väntetider i vården i vissa delar av landet. Privata sjukförsäkringslösningar, som undergräver den generella välfärden, växer sig starkare. Människor som har byggt detta land och arbetat ett helt yrkesliv får inte tillräckligt bra pensioner.

Vi har problem med integration och växande klyftor, såväl ekonomiska som mellan stad och land.  

Dessa problem kan låta övermäktiga för var och en, men vi ska lösa dem som vi alltid gjort – tillsammans. Vårt projekt, Sveriges projekt, för nästa årtionde ska vara bygget av det starka samhället.

  • Vi ska ha en rättvis och smart klimatomställning. Ansvaret kan inte läggas på enskilda individer. Omställningen kräver ett starkt samhälle där politiken tar sitt ansvar och ingen lämnas efter. Att ligga i framkant i klimatomställningen innebär också att vi säkrar konkurrenskraft, skapar nya gröna jobb i hela Sverige – och stärker välfärden.
  • Snabbare integration. Vi ska ha en bättre integration som präglas av plikt och rätt. De som kommer till Sverige och får stanna har en plikt att lära sig svenska och göra sig anställningsbara. Men samhället ska vara starkt och erbjuda utbildning och möjligheter för alla att snabbt bli en del av den svenska samhällsgemenskapen.
  • Lag och ordning: Samhället är starkare än gängen och vi ska vara hårda mot brotten. Vi genomför därför en mängd lagskärpningar och insatser mot grov kriminalitet. Men vi ska också bekämpa brottens orsaker med bättre skolor och socialtjänst, men också med ett starkare civilsamhälle. Hela samhället behöver kraftsamla så att inget barn och ingen ung väljer brottets bana.
  • Välfärden ska stärkas. Vi kommer inte lämna någon kommun eller region i sticket – staten ska ta sitt ansvar för att stärka välfärden. Vi socialdemokrater kommer därför att i varje budgetförhandling sätta välfärden och tryggheten främst. Privata sjukvårdsförsäkringar och betygsinflation är resultat av en marknadisering av välfärden – här behöver samhället ta större kontroll. Människor som arbetat ett helt arbetsliv och byggt detta land ska få högre pensioner.

Jag är stolt över Sveriges historia. Och jag är övertygad om att vi i nästa årtionde kan fortsätta att bygga samhället starkare och mer jämlikt. Vi kan forma ett Sverige där alla känner trygghet – och där morgondagen är något att se fram emot, för alla.


Stefan Löfven, partiordförande (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE