Vi i Malmö slösar inte med försörjningsstöd

Replik från S och L om bidrag och fusk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Utifrån en studie vid Stockholms universitet har det den senaste tiden rapporterats om att Malmö är mer frikostig med försörjningsstöd än andra städer. Den som verkligen läser studien upptäcker snabbt att påståendet är vanskligt, skriver Sedat Arif (S) och Joel Laguna (L).

TT

REPLIK. Samhällets stöd ska gå till dem som har rätt till det. Malmös nya kommunledning har trappat upp arbetet med att stoppa alla former av ekonomisk brottslighet riktade mot Malmöbornas välfärd.

Utifrån en studie vid Stockholms universitet har det den senaste tiden rapporterats om att Malmö är mer frikostig med försörjningsstöd än andra städer.

Den som verkligen läser studien upptäcker snabbt att påståendet är vanskligt. Av åtta fiktiva fall som socialsekreterare i landets tre storstäder fick bedöma i studien är det endast i ett av fallen som de i Malmö skulle bevilja ett betydligt högre belopp än i de båda andra städerna. I övriga sju fall görs snarlika bedömningar, förutom ett där ett klart högre belopp beviljas i Stockholm.

Det finns de som vill skildra att Malmö skulle vara slösaktig i socialtjänstens bedömningar av försörjningsstöd. De pekar lätt finger och drar långtgående slutsatser.

Vi har aktivt valt att Malmö ska medverka i studien från Stockholms universitet. Resultatet ska analyseras för att säkerställa att vår socialtjänst gör bedömningar som överensstämmer med gällande lagstiftning och praxis.

Arbetsmarknads- och socialnämnden fick nyligen även en rapport från Malmö stads revision med synpunkter. Nämnden ska nu bedöma vilka förbättringar som finns att göra utifrån den.

Antalet Malmöhushåll med försörjningsstöd har minskat det senaste året. Fler, 6 439 Malmöbor är 2019 inne i stadens arbetsmarknadsinsatser och 1 764 hushåll gick under året från försörjningsstöd till arbete eller studier. Men det är fortfarande ett stort problem att drygt 9 000 hushåll är beroende av försörjningsstöd. För många är det uppslitande att inte vara självförsörjande och det är kostsamt för skattebetalarna och kommunen.

Ett av flera skäl till att inte fler är självförsörjande är att den statliga etableringstiden är alldeles för kort. För Malmö, som under lång tid har tagit ett stort ansvar för det statliga flyktingmottagandet, blir det särskilt kännbart.

Malmö gör mycket, men mer behöver göras.

  • Socialtjänsten omorganiseras i månadsskiftet januari/februari för att arbeta effektivare och se till att bedömningar av försörjningsstöd görs likvärdigt i alla delar av staden. Det ska också vara givet att arbeta förebyggande mot fusk och ekonomisk brottslighet. Alla brott som upptäcks ska polisanmälas.
  • Riktlinjerna för försörjningsstöd ändrades 2018 och ses över ytterligare under våren i år.
  • Skärpt krav på närvaro i insatserna som personer med försörjningsstöd anvisas till.
  • Särskilda utredare avsätts inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens internkontroll för att upptäcka och ingripa mot fusk.

Socialtjänsten arbetar redan med stickprov som uppföljning efter att försörjningsstöd beviljats. Cirka 400 gjordes år 2019.

Det viktigaste för att försörjningsstödet ska minska är att fler Malmöbor får anställning. I Malmö ska den som är arbetsför inom 14 dagar vara igång i en arbetsmarknadsinsats – något vi vet hjälper många närmare självförsörjning.

I budgeten för 2020 satsar kommunledningen 100 miljoner kronor extra på arbetsmarknadsinsatser. Samtidigt ska försörjningsstödet minska med 200 miljoner kronor jämfört med utfallet 2019. Fler Malmöbor ska i arbete.

Under 2020 digitaliseras ansöknings- och bedömningsprocessen av försörjningsstöd vilket ska frigöra mer tid till att få fler i arbete. Den som kan jobba ska jobba.

Försök att lura samhället görs på fler sätt än felaktigt försörjningsstöd. Skattefusk i form av svartarbete beräknas kosta Sverige 218 miljarder kronor i form av uteblivna skatteintäkter enligt bedömning av Skatteverket. Pengar som skulle innebära betydande tillskott till sjukvården, skolor, äldreomsorgen och LSS.

Inom Malmö stad har omfattande åtgärder dragits igång för att få bort korruption, bedrägerier och andra brott mot välfärden – brott värda ett minst lika högt tonläge i debatten som det som nu råder om försörjningsstödet.


Sedat Arif, kommunalråd med ansvar för socialtjänst och arbetsmarknad i Malmö (S)
Joel Laguna, 1:e vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

LÄS OCKSÅ

S, ni är skyldiga till bidragsfusket i Malmö

Läs fler artiklar i ämnet här

LÄS OCKSÅ

DEBATT S, ni är skyldiga till bidragsfusket i Malmö

LÄS OCKSÅ

DEBATT Politikerna är beroende av bidragstagare

LÄS OCKSÅ

DEBATT Hyrorna skenar – bygg för oss Malmöbor nu

LÄS OCKSÅ

DEBATT Alla asylsökande ska inte få välja var de bor

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert: