Vårdhjältar i dag – uppsagda i morgon

Debattörerna: Varslen av vårdpersonal är höljda i coronapandemins dimma

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I stället för meningslöst smicker är det hög tid att regionpolitikerna tar sitt ansvar och drar tillbaks de massiva besparingarna på akutsjukhusen, öppnar fler vårdplatser och prioriterar den sjukvård som vårdar dem med störst behov, skriver Akil Awad och Laura Björnström.
I stället för meningslöst smicker är det hög tid att regionpolitikerna tar sitt ansvar och drar tillbaks de massiva besparingarna på akutsjukhusen, öppnar fler vårdplatser och prioriterar den sjukvård som vårdar dem med störst behov, skriver Akil Awad och Laura Björnström.

DEBATT. I dessa dagar haglar politikernas hyllningar av vårdpersonalen tätt. Vårdpersonalen ställer gärna upp i kristid, men vi vill ha mer än bara lovord i gengäld. Stockholms finansregionråd Iréne Svenonius (M) säger: ”Det är ni som är de verkliga hjältarna”.

Men i stället för meningslöst smicker är det hög tid att regionpolitikerna tar sitt ansvar och drar tillbaks de massiva besparingarna på akutsjukhusen, öppnar fler vårdplatser och prioriterar den sjukvård som vårdar dem med störst behov.

Sjukvårdspersonal har genom Stockholms sjukvårdsupprop och på andra sätt under en längre tid larmat om obefintliga marginaler och om att patientsäkerheten brister inom Stockholmssjukvården.

Region Stockholm har under flera år valt att aktivt och systematiskt flytta resurser bort från de enheter som träffar patienter med störst vårdbehov; vårdcentralerna och akutsjukhusen. I stället har vårdvalsaktörer, nätläkarbolag och närakuter prioriterats och ätit upp en stor del av den begränsade budgeten.

Dessa felprioriteringar märktes tydligt i Stockholmssjukvården redan innan coronapandemin. I höstas deklarerade akutsjukhusen i huvudstaden att de behövde spara hundratals miljoner kronor, en följd av att de styrande i regionen givit dem en anorektisk budget.

Samtidigt hamnar Sverige och Stockholm i den absoluta botten gällande antalet vårdplatser och intensivvårdsplatser per invånare i jämförelse med övriga europeiska länder.

Därtill är sjukhusets avdelningar överfulla, beläggningsgraden sedan länge överträdd och många intensivvårdsplatser stängda till följd av personalbrist.

Redan innan coronapandemin saknades såväl marginaler som vårdplatser och patientsäkerheten hotades dagligen. Trots att pandemin uppenbart visar betydelsen av att ha marginaler och luft i systemet inom sjukvården, finns inga signaler som tyder på att de styrande tänker vika sig en tum avseende den ursprungliga nedskärningsplanen.

Det som pågår höljt i coronapandemins täta dimma är att varslen av vårdpersonal på Karolinska sjukhuset ligger kvar och de övriga akutsjukhusen kommer förlora hundratals läkare och undersköterskor till exempel genom att inga vikariat förlängs och visstidsanställningar upphör.

Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) föreslår mitt under hotande pandemi skrupellöst ännu större satsningar på vårdval. Planen tycks alltså fortsatt vara att flytta resurser till de delar av Stockholmsvården som träffar friskare patienter, vilket kommer drabba de svårast sjuka och sköra patienterna i regionen hårt.

Under rådande pandemi är de styrande i Stockholm snabba på att ändra sin retorik. Plötsligt höjs betydelsen av akutsjukhusen till skyarna, personalen lovordas och pengar tycks inte vara ett problem.

Nu kavlar vårdpersonalen förstås upp ärmarna och fokuserar på att hantera den akuta situationen som vi står inför. Vi kommer, som vanligt, göra allt vi kan för våra patienter.

Men en dag har pandemin blåst över, då behöver vi veta att regionen står rustade om en liknande kris blåser in igen. Vi behöver veta att det finns luft i systemet, att det finns marginaler. Vi behöver veta att avdelningar inte är konstant överbelagda när det inte är kris, att vårdplatser finns för att lägga in våra patienter en vanlig söndag.

Vi vill inte kallas hjältar i dag och bli uppsagda i morgon. Vi vill inte ha hejarop, vi vill att de styrande politikerna börjar lyssna på riktigt.

Vi behöver bli fler, inte färre. Vi kräver att ansvariga regionpolitiker

  • omedelbart drar tillbaka de enorma besparingskraven som ligger på akutsjukhusen
  • permanent drar tillbaka samtliga varsel och anställningsstopp på regionens akutsjukhus
  • omedelbart och permanent ser till att vi kan öppna fler vårdplatser och intensivvårdsplatser
  • omedelbart slutar flytta resurser från vårdcentralerna och akutsjukhusen

Akil Awad och Laura Björnström, ST-läkare och initiativtagare till Stockholms sjukvårdsupprop


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE