A-kassan utnyttjas för att skicka pengar till S

SD: Vi är redo att tvinga fram lagstiftning för att frikoppla a-kassan från facken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det fackliga ansvaret över a-kassorna används som ett bete för att locka medlemmar till facken. Fler medlemmar betyder att till exempel LO kan upprätthålla sitt ekonomiska stöd till S, skriver Oscar Sjöstedt och Magnus Persson från SD.
Det fackliga ansvaret över a-kassorna används som ett bete för att locka medlemmar till facken. Fler medlemmar betyder att till exempel LO kan upprätthålla sitt ekonomiska stöd till S, skriver Oscar Sjöstedt och Magnus Persson från SD.

DEBATT. Det krävs en pandemisk kris för regeringen att åstadkomma det nödvändiga för Sveriges löntagare. 

Länge och väl har vi propagerat för ett höjt takbelopp i a-kassan. Först efter den omfattande coronakrisen har man givit oss rätt, ompaketerat med den socialdemokratiska logotypen påklistrad.

Framför det hopsnickrade regeringssamarbetet ligger nu en budgetförhandling om a-kassan – ska takbeloppet på 1 200 kronor permanentas eller sänkas till det tidigare beloppet på 910 kronor? 

Vi är beredda att genom lagstiftning åstadkomma den förändring som svenska löntagare förtjänar – den förändring som tagit regeringen alldeles för lång tid att själva åstadkomma.

Det råder inga som helst tvivel om vad som är bäst för löntagaren. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet ska vara lika självklart som ekonomisk trygghet vid sjukdom. 

Vi ser det därför som en självklarhet att a-kassan ska bli helt statligt finansierad och att administrationen av denna helt ska läggas under Försäkringskassans ansvar. A-kassan är helt enkelt för viktig för att behålla i fackförbundens regi.

Redan i dag är a-kassan till 90 procent skattefinansierad. Det faller sig därför både naturligt och rimligt, för att inte säga demokratiskt, att den också hamnar under statlig regi. Till fackförbundens och i förlängningen också Socialdemokraternas förtret får detta gehör på allt fler håll i landet.

Det fackliga ansvaret över a-kassorna används än i dag som ett bete för att locka medlemmar till facken. Särskilt påfallande är detta inom LO-kollektivet. Mer medlemmar innebär större intäkter för facken. 

Mer medlemmar betyder att LO kan upprätthålla sitt ekonomiska stöd till den socialdemokratiska maskinen trots att sympatierna för partiet inom kollektivet tappar allt mer luft.

Vi anser att alla löntagare ska ha möjlighet att ta del av tryggheten som a-kassan innebär vid arbetslöshet, oavsett facktillhörighet. A-kassan ska vara lika för alla. 

Givetvis ska kraven för att få ta del av stödet kvarstå, men kravet på medlemskap ska alltså helt avvecklas. Därtill är det många a-kassor vars väntetider vida överskrider anständighet, något som en statlig regi skulle råda bot på. 

Att arbetslösa tvingas vänta i månader på a-kassa är djupt ovärdigt. Har man gjort rätt för sig ska man garanteras det stöd av samhället som man förtjänar under svåra perioder. Det är en självklarhet.

Vi har under en längre tid dessutom propagerat för att a-kassans takbelopp ska höjas till 1 200 kronor under de första hundra dagarna i arbetslöshet. 

Det ger en utökad ekonomisk trygghet för den arbetssökande och det skapar dessutom incitament till jobbsökande eftersom ersättningsnivån sänks till 760 kronor per dag när de hundra dagarna löpt ut. 

Att regeringen sällar sig till vårt sedan länge föreslagna takbelopp i a-kassan är förvisso välkommet, men att det skulle krävas en pandemisk kris för att förmå en trygghetsskapande förändring vittnar i allra högsta grad om regeringens fortsatta handfallenhet och senfärdighet.

Om regeringen inte agerar och frikopplar A-kassan från fackförbunden samt permanentar takbeloppet så visar de med all tydlighet att de inte är mogna
regeringsmakten. Det är dags att de tar sitt ansvar. 

Vi är beredda att tvinga fram lagstiftning genom riksdagen och därmed på riktigt säkra villkoren för alla löntagare.


Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD)
Magnus Persson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE