De som är här illegalt ska lämna vårt land

SD: Gör det kriminellt att gömma dem som saknar rätt att vistas här

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vill vi ha en ordnad migration måste ett nej få vara ett nej, lika mycket som ett ja är ett ja. Den som inte har rätt att vara i Sverige ska veta att det bästa är att lämna landet självmant, skriver  Paula Bieler, Jonas Andersson och Jennie Åfeldt (SD).
Vill vi ha en ordnad migration måste ett nej få vara ett nej, lika mycket som ett ja är ett ja. Den som inte har rätt att vara i Sverige ska veta att det bästa är att lämna landet självmant, skriver Paula Bieler, Jonas Andersson och Jennie Åfeldt (SD).

DEBATT. Fler än 11 000 personer som fått ett utvisningsbeslut från Migrationsverket gömmer sig i Sverige, enligt Sveriges Radio P4. Det är minst sagt en sanning med modifikation.

Sanningen är att ingen vet hur många människor som befinner sig illegalt i vårt land. Sedan 2012 har Polisen tagit emot exakt 86 000 avvisningsärenden från Migrationsverket och domstolarna, av dessa har 37 683 verkställts.

Hur många av de 48 317 som inte utvisats och som valt att leva illegalt i Sverige vet ingen. Även om vissa rest vidare och sökt lyckan i andra länder är det inte orimligt att anta att många – kanske rentav merparten – fortfarande finns inom landets gränser.

Detta rör sig alltså om asylsökande som fått sin sak prövad i minst en instans, ofta fler eftersom de allra flesta överklagar ett avslag. De har frågat Sverige om de får stanna här, men saknat giltiga asylskäl och därför fått nej. Det handlar alltså, per definition, inte om flyktingar.

Därtill finns förstås personer som över huvud taget inte kontaktat svenska myndigheter sedan de kom in i landet, och alltså valt att leva här illegalt från start.  

Alla dessa lever i det så kallade skuggsamhället – utan trygghet och sociala skyddsnät, där de försörjer sig genom allt från mindre svartjobb till grov kriminell verksamhet.

Ett ökänt exempel på en som levt illegalt i Sverige är terroristen Rakhmat Akilov. I stället för att lämna landet när han fick avslag valde han att gå under jorden. Trots Säpos varningar var det först när Polisen fick i uppdrag att verkställa utvisningen som det framkom att han inte bodde där han skrivit sig. Utvisningen verkställdes inte, och i stället kunde Akilov kallblodigt meja ner oskyldiga människor på Drottninggatan.

I P4:s reportage intervjuas ”Maja”, en 19-årig kvinna från Afghanistan som lever här illegalt. Hennes ärende har prövats i tre instanser, som alla kommit till slutsatsen att ”Maja” inte har några asylskäl och ska lämna landet tillsammans med sin mor och bror. I stället lever alla gömda, och ”Maja” berättar att hon både arbetar och hyr en lägenhet utanför våra lagliga system.

Trots att utvisningar är en grundläggande del av det system för reglerad invandring som samtliga riksdagspartier är överens om, saknas nödvändiga verktyg för att komma tillrätta med skuggsamhället.

Ett första steg är förstås att förhindra fler från att avvika. Samtliga som sökt asyl i landet bör hållas under uppsikt till dess att de fått beslut, och vid behov tas i förvar. För att hitta de som trots allt gömt sig måste Polisens resurser och befogenheter stärkas.

Det kanske viktigaste är dock att förmå fler att lämna landet självmant. Det både sparar och frigör resurser – så att övriga eftersöksinsatser kan effektiviseras och förvarsplatserna räcker bättre. För detta krävs att hela samhällsapparaten samarbetar för att i princip omöjliggöra ett illegalt liv i Sverige.

Några bra första steg vore att kraftigt höja straffen för den som anlitar personer utan arbetstillstånd. Höga böter är en del, men även näringsförbud bör utredas.

Det bör utredas hur ansvar kan utkrävas av den som hyr ut boende till någon som saknar rätt att vistas här – exempelvis genom krav på att säkerställa folkbokföring. Det bör vara kriminellt att gömma personer som är här illegalt, eller på annat sätt hjälpa dem att hålla sig undan myndigheter.

Alla ekonomiska tillgångar och utbetalningar till en person som fått avslag måste omedelbart frysas, så snart beslutet vunnit laga kraft.

Vill vi ha en ordnad migration måste ett nej få vara ett nej, lika mycket som ett ja är ett ja. Den som inte har rätt att vara i Sverige ska veta att det bästa är att lämna landet självmant.


Paula Bieler, Migrationspolitisk talesperson och ledamot i Socialförsäkringsutskottet (SD)
Jonas Andersson, Ledamot i Socialförsäkringsutskottet (SD)
Jennie Åfeldt, Suppleant i Socialförsäkringsutskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE